Том 50 (2016)

Зміст

Матеріалознавство

Дослідження взаємозв’язку між енергією поверхні волокнистих наповнювачів та міцністю полімерних композицій на їх основі PDF
Олексій Володимирович Миронюк, Володимир Андрійович Дудко, Денис Віталійович Баклан, Олександрівна Катерина Смольниченко 3-8
Математичні моделі гістерезису PDF
Миколайович Микола Лутчин 8-13
Структура і властивості матеріалів на основі AlB12C2 PDF (Русский)
Павел Петрович Барвицкий, Татьяна Алексеевна Прихна, Владимир Богданович Свердун, Виктор Евгеньевич Мощиль, Сергей Николаевич Дуб, Мирослав Васильевич Карпец, Валерий Борисович Муратов, Александр Алексеевич Васильев 14-22
Метрологічне забезпечення контролю щільності гетерогенних матеріалів PDF
Ігор Валентинович Прокопович, Маріанна Олександрівна Духаніна, Іраіда Іванівна Становська, Хуссаін Валід Шер, Вікторія Віталіївна Добровольська, Олексій Вікторович Торопенко 22-28
Вивчення контрольованого електронного переносу крізь одиночну органічну молекулу PDF
Світлана Вікторівна Василюк, Юрій Олександрович Мягченко 29-36
Моделювання проходження світла через напівпрозорі середовища PDF
Павло Сергійович Задорожний 36-41
Дослідження впливу парааміноазобензолу на адгезійні властивості епоксидної матриці для захисних покриттів засобів транспорту PDF
Олексій Володимирович Ходаковський, Максим Юрійович Амелін, Сергій Олексійович Сметанкін, Олександр Вікторович Акімов, Віталій Миколайович Яцюк 42-46
Дослідження чутливості в деякому класі складних динамічних систем PDF (Русский)
Виктория Владимировна Леонтьева, Наталия Александровна Кондратьева 47-54

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Тестування програмного забезпечення розрахунку технічних втрат електроенергії в повітряних лініях електропередач напругою 6-35 кв PDF
Володимир Леонідович Бакулевський 55-62
Підвищення ефективності обробки інформації для ідентифікації суб’єктів в системах контролю доступу за допомогою перетворення фур’є PDF
Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька 63-67
Формування вирішальної функції кореляційно-екстремальних систем навігації за критерієм максимуму узагальненого коефіцієнта взаємної кореляції PDF
Наталія Сергіївна Єрьоміна, Олександр Михайлович Сотніков, Володимир Анатолійович Таршин 68-73
Розробка узагальненої техніки алгебраїчного формування б-функцій для трьох точок PDF
Євген Олександрович Адоньєв, Віктор Михайлович Верещага, Ксенія Юріївна Лисенко 74-78
Нелінійна динаміка як інструмент прогнозування патологічних змін на електроенцефалограмі PDF
Оксана Костянтинівна Білошицька 79-83
Досвід впровадження соціальних інновацій в готелях Одеси і області PDF
Людмила Анатоліївна Тітомир, Олена Іванівна Данилова 84-89
Контроль геометричних розмірів зондів для атомно-силової мікроскопії інформаційно-вимірювальною системою PDF
Максим Олександрович Маркін, Ольга Миколаївна Маркіна, Сергій Миколайович Кущовий, Катерина Олександрівна Бутенко 90-94
Аналіз впливу обмежень при реалізації методів просторово-часового доступу PDF (Русский)
Николай Вадимович Москалец 95-100
Застосування теорії свідчень у адаптивних курсах корпоративних систем дистанційного навчання PDF
Олег Євгенович Іларіонов, Ніна Миколаївна Іларіонова, Петро Миколайович Сорока 100-106
Вирішення проблем прийняття рішень в умовах невизначеності за допомогою дерева рішень PDF
Олег Євгенович Іларіонов, Петро Миколайович Сорока 106-111
Побудова безпечної інформаційної інфраструктури як необхідність виживання PDF (Русский)
Александр Глебович Оксиюк, Янина Владимировна Шестак, Джеймс Онигван Огбу 112-117
Оптимізація складу формувальних сумішей для автоматизованого виробництва литих деталей двигунів внутрішнього згоряння PDF
Юлія Володимирівна Орендарчук, Анастасія Олександрівна Красноухова, Ігор Олександрович Ачкасов, Андрій Сергійович Барсук, Вадим Ігоревич Головко 117-121

Технології та обладнання виробництва

Контроль температурних режимів та охолодження тягових двигунів електротехнічних комплексів в процесі експлуатації PDF
Андрій Вікторович Некрасов, Вікторія Олегівна Чорна, Євгеній Михайлович Кас'янов 122-126
Прогнозування динаміки споживання вторинної пари з випарної установки PDF
Олена Валентинівна Школьна, Василь Дмитрович Кишенько, Анатолій Петрович Ладанюк 127-132
Розробка математичної моделі оцінки зон критичних внутрішніх напружень в формотворчих деталях сгинального штампа PDF (Русский)
Александр Владимирович Мельничук, Владимир Сергеевич Гришин, Елена Петровна Морозенко 133-136

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Дослідження закономірностей очищення водопровідної води методом виморожування PDF
Денис Георгійович Радов, Зоя Домініківна Безрук, Володимир Петрович Маслов, Гліб Вячеславович Дорожинський, Ганна Василівна Дорожинська, Алла Вікторівна Конченко 137-141
Оцінка ефективності реалізації природоохоронних заходів на вугільних шахтах PDF
Валерій Євгенійович Колесник, Артем Володимирович Павличенко 142-146

Управління якістю виробництва

Результати комп’ютерного моделювання процесу формування литого поршню для двигунів внутрішнього згоряння PDF
Антон Анатолійович Пуляєв, Анастасія Вадимівна Золотарева, Віталій Іванович Чумаченко, Вікторія Володимірівна Богдан, Микола Миколайович Бєлік 147-151