Прогнозування динаміки споживання вторинної пари з випарної установки

Олена Валентинівна Школьна, Василь Дмитрович Кишенько, Анатолій Петрович Ладанюк

Анотація


Розглядається метод прогнозування динаміки споживання вторинної пари з випарної установки, що може використовуватись при реалізації випереджувального керування випарною установкою як складовою теплотехнологічного комплексу цукрового заводу.  Вибір методу для прогнозування часових рядів, а саме методу нечітких елементарних тенденцій, обґрунтовано та наведено приклад його реалізації в заданій предметній області. Також оцінено адекватність та точність розробленої моделі на основі нечітких елементарних тенденцій в заданій предметній області. Результати досліджень можуть бути використані при реалізації випереджувального керування випарною установкою.


Ключові слова


прогнозування часових рядів; нечіткі елементарні тенденції; випереджувальне керування; випарна установка

Повний текст:

PDF

Посилання


Ulitska, O. O. (2011). Prohramno-tekhnichna struktura systemy upravlinnia vyparnoiu ustanovkoiu. holodylna tekhnika i tekhnolohiia, 2 (130), 84–87.

Vlasenko, L. O., Sych, M. A. (2014). Pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia vyparnoi stantsii tsukrovoho zavodu za rakhunok vykorystannia metodiv statystychnoi diahnostyky. Novi idei v kharchovii nautsi – novi produkty, 259.

Zaets, N. A., Lutska, N. M. (2011). Modeliuvannia protsesu vypariuvannia dlia syntezu avtomatyzovanoi systemy keruvannia. Natsionalnyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, 161, 180–186.

Kyshenko, V., Ladanyuk, A., Sych, M., Shkolna, O. (2016). Non-linear recurrent analysis of the behavior of a complex technological object. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(2(82)), 59–65. doi: 10.15587/1729-4061.2016.73111

Ladanyuk, A., Kyshenko, V., Shkolna, E., Sych, M. (2016). Development of the algorithm of determining the state of evaporation station using neural networks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(2 (83)), 54–62. doi: 10.15587/1729-4061.2016.79322

Schneider, D. A., Kazarynov, L. S. (2011). Metod uprezhzhdajushhego upravlenija slozhnymi tehnologicheskimi kompleksami po kriteriju jenergeticheskoj jeffektivnosti. Upravlenie bol'shimi sistemami, 32, 221–240.

Batyrshin, I. Z., Nedosekin, A. O., Stecko, A. A., Jazenin, A., Tarasov, V., Jarushkina, N. (2007). Nechetkie gibridnye sistemy. Teorija i praktika. Fiziko-matematicheskaja literatura, 208.

Sadovnikova, N. A., Shmoilova, N. A. (2001). Analysis of Time Series and Prediction. Moscow: Moskovskij gosudarstvennyj universitet jekonomiki, statistiki i informatiki, 67.

Kuzmin, A. N., Vlikh, I. A. (2016). Prognozirovanie tehnicheskogo sostojanija shtangovyh glubinnyh nasosov na osnove nejrosetevyh tehnologij. Vestnik permskogo nacional'nogo issledovatel'skogo politehnicheskogo universiteta. Himicheskaja tehnologija i biotehnologija, 3, 9–19.

Afanasyeva, T. V. (2009). Metod prognozirovanija vremennyh rjadov na osnove nechetkih tendencij. Matematicheskoe modelirovanie fizicheskih, jekonomicheskih, tehnicheskih, social'nyh sistem i processov, 33–35.

Shkolna, O. V., Ladanyuk, A. P., Kyshenko, V. D. (2016). Network Model in the Tasks of Automated Control Evaporator Plant Sugar Factory. Food Industry, 19, 119–24.

Afanasyev, T. V., Namestnykov, A. M., Perfyleva, I. G., Romanov, A. A., Yarushkyna, N. G. (2014). Prognozirovanie vremennyh rjadov: nechetkie modeli. Ulyanovsk: UlGTU, 145.

Afanasyeva, T. V. (2008). Model' ACL-shkaly dlja generacii lingvisticheskih ocenok v prinjatii reshenij. Voprosy sovremennoj nauki i praktiki. Universitet im. V. I. Vernadskogo. T.2. Serija «Tehnicheskie nauki», 4 (14), 91–97.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Уліцька, О. О. Програмно-технічна структура системи управління випарною установкою [Текст] / О. О. Уліцька // Холодильна техніка і технологія. – 2011. – № 2 (130). – С. 84–87.

Власенко, Л. О. Підвищення ефективності функціонування випарної станції цукрового заводу за рахунок використання методів статистичної діагностики [Текст]: міжн. наук. конф. / Л. О. Власенко, М. А. Сич // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості, 2014. – С. 259.

Заєць, Н. А. Моделювання процесу випарювання для синтезу автоматизованої системи керування [Текст] / Н. А. Заєць, Н. М. Луцька // Національний вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 161. – С. 180–186.

Кишенько, В. Д. Нелінійний рекурентний аналіз поведінки складного технологічного об'єкта [Текст] / В. Д. Кишенько, А. П. Ладанюк, М. А. Сич, О. В. Школьна // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – № 4/2 (82). – С. 59–65. doi: 10.15587/1729-4061.2016.73111

Ладанюк, А. П. Розробка алгоритму визначення стану випарної установки з використанням нейронних мереж [Текст] / А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько, О. В. Школьна, М. А. Сич // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – № 5/2 (83). – С. 54–62. doi: 10.15587/1729-4061.2016.79322

Шнайдер, Д. А. Метод упрежждающего управления сложными технологическими комплексами по критерию энергетической эффективности [Текст] / Д. А. Шнайдер, Л. С. Казаринов // Управление большими системами. – 2011. – № 32. – С. 221–240.

Батыршин, И. З. Нечеткие гибридные системы. Теория и практика [Текст] / И. З. Батыршин, А. О. Недосекин, А. А. Стецко, А. Язенин, В. Тарасов, Н. Ярушкина. – Физико-математическая литература, 2007. – 208 с.

Садовникова, Н. А. Анализ временных рядов и прогнозирование [Текст] / Н. А. Садовникова, Р. А. Шмойлова. – Москва: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2001. – 67 с.

Кузьмин, А. Н. Прогнозирование технического состояния штанговых глубинных насосов на основе нейросетевых технологий [Текст] / А. Н. Кузьмин, И. А. Вялых // Вестник пермского национального исследовательского политехнического университета. Химическая технология и биотехнология. – 2016. – № 3. – С.9–19.

Афанасьева, Т. В. Метод прогнозирования временных рядов на основе нечетких тенденций [Текст]: тр. седьмой межд. конф. / Т. В. Афанасьева // Математическое моделирование физических, экономических, технических, социальных систем и процессов, 2009. – С. 33–35.

Школьна, О. В. Мережеві моделі в задачах автоматизованого керування випарною станцією цукрового заводу [Текст] / О. В. Школьна, А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько // Харчова промисловість. – 2016. – № 19. – С. 119–124.

Афанасьева, Т. В. Прогнозирование временных рядов: нечеткие модели [Текст] / Т. В. Афанасьева, А. М. Наместников, И. Г. Перфильева, А. А. Романов, Н. Г. Ярушкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 145 с.

Афанасьева, Т. В. Модель ACL-шкалы для генерации лингвистических оценок в принятии решений [Текст] / Т. В. Афанасьева // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского. Т. 2. Серия «Технические науки» – 2008. – № 4 (14). – С.91–97.Copyright (c) 2017 Олена Валентинівна Школьна, Василь Дмитрович Кишенько, Анатолій Петрович Ладанюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)