Досвід впровадження соціальних інновацій в готелях Одеси і області

Людмила Анатоліївна Тітомир, Олена Іванівна Данилова

Анотація


Досліджено досвід впровадження соціальних інновацій в готельному бізнесі з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та розглянуті перспективи розширення спектру послуг для людей із особливими потребами. Проаналізовано досвід готелів м. Одеси та області щодо ведення соціально-відповідального бізнесу та надання готельних послуг маломобільним групам населення. Обґрунтовано необхідність впровадження соціальних інновацій на готельних підприємствах з метою охоплення такого сегменту потенційних споживачів, як люди з обмеженими можливостями та необхідність державної підтримки соціальних інновацій.


Ключові слова


готелі; соціальні інновації; якість; люди з особливими потребами; конкурентоспроможність; сфера послуг; споживачі

Повний текст:

PDF

Посилання


Reformuvannia systemy nadannia administratyvnykh posluh orhanamy vykonavchoi vlady ta orhanamy mistsevoho samovriaduvannia. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua

Kotler, F., Boujen, Dzh., Mejkenz, Dzh. (2007). Gostepriimstvo. Turizm. Moscow: JuNITI-DANA, 1045.

Kozhukhivska, R. B. (2015). Vykorystannia mizhnarodnoho dosvidu vprovadzhennia innovatsii u sferu hotelnoho biznesu. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Ekonomika i pravo, 1, 160–164.

Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro prava invalidiv i Fakultatyvnoho protokolu do nei. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1767-17

Vsemirnyj doklad ob invalidnosti. Elektronnyi resurs. Available at: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/ru/

Sydorov, O. V., Bohomaziuk, Ia. Iu., Maidanets, A. V. (2015). Otsinka fizychnykh faktoriv seredovyshcha v salonakh krasy. Visnyk NTU «KhPI». Seriia: «Mekhaniko-tekhnolohichni systemy ta kompleksy», 36 (1145),101–104

Shostak, E. I. (2015). Formirovanie komand ispolnitelej vysokotehnologicheskih proektov na innovacionnyh predprijatijah s ispol'zovaniem jekspertnogo ocenivanija scenariev. Vіsnik NTU «HPI». Serija: «Mehaniko-tehnologicheskie sistemy i kompleksy», 36 (1145), 57–63.

Intehratsiini ta innovatsiini napriamky rozvytku industrii hostynnosti: (2016). Odesa: Feniks, 159.

Titomyr, L. A. (2015). Innovatsii v kulturi i servisi obsluhovuvannia v hotelnomu hospodarstvi. Naukovi pratsi ONAKhT, 48,166–171.

Metodolohichni zasady ta empiryka funktsionuvannia i rozvytku sektoralnykh sub’iektiv finansovoi infrastruktury. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua

Dyshkantiuk, O. V. (2016). Formuvannia infrastrukturnoho zabezpechennia sfery hostynnostii. Vyklyky chasu, 7 (357), 25–28.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Реформування системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua

Котлер, Ф. Гостеприимство. Туризм [Текст] / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 1045 с.

Кожухівська, Р. Б. Використання міжнародного досвіду впровадження інновацій у сферу готельного бізнесу [Текст] / Р. Б. Кожухівська, // Вісник Донецького національного університету. Серія Економіка і право. – 2015. – № 1. – С. 160–164.

Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів i Факультативного протоколу до неї [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1767-17

Всемирный доклад об инвалидности [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/ru/

Сидоров, О. В. Оцінка фізичних факторів середовища в салонах краси [Текст] / О. В. Сидоров, Я. Ю. Богомазюк, А. В. Майданець // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Механіко-технологічні системи та комплекси». – 2015. – № 36 (1145). – С. 101–104

Шостак, Е. И. Формирование команд исполнителей высокотехнологических проектов на инновационных предприятиях с использованием экспертного  оценивания сценариев [Текст] / Е. И. Шостак // Вісник НТУ «ХПИ». Серия: «Механико-технологические системы и комплексы». – 2015. – № 36 (1145). – С. 57–63.

Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності / [Текст]. – Одеса: Фенікс, 2016. – 159 c.

Тітомир, Л. А. Інновації в культурі і сервісі обслуговування в готельному господарстві [Текст] / Л. А. Тітомир // Наукові праці ОНАХТ. – 2015. – № 48. – С. 166–171.

Методологічні засади та емпірика функціонування й розвитку секторальних суб’єктів фінансової інфраструктури [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

Дишкантюк, О. В. Формування інфраструктурного забезпечення сфери гостинностіі [Текст] /О. В. Дишкантюк // Виклики часу. – 2016. – № 7 (357). – С. 25–28. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Людмила Анатоліївна Тітомир, Олена Іванівна Данилова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)