Оцінка ефективності реалізації природоохоронних заходів на вугільних шахтах

Валерій Євгенійович Колесник, Артем Володимирович Павличенко

Анотація


Розглядаються підходи до оцінки ефективності впровадження природоохоронних заходів на різних етапах функціонування вугільних шахт. Розроблено методику оцінки рівнів екологічної небезпеки на територіях діючих і закритих шахт. Пропонується враховувати вплив 16 пріоритетних техногенних чинників вугледобування, що дозволяє в межах 15-ти бальної шкали встановити 3 рівні екологічної небезпеки: «низький» (0-5), «помірний» (5-10), «високий» (10-15). Виконано оцінку екологічної ефективності впровадження на вугільній шахті технологій закладки виробленого простору та розбирання й рекультивації породного відвалу.


Ключові слова


вугільна шахта; екологічна небезпека; оцінка; деформації земної поверхні; породний відвал; закладка виробленого простору

Повний текст:

PDF

Посилання


Rudko, H. I., Bondar, O. I. (2005). Ekolohichni ryzyky pry rozrobtsi rodovyshch korysnykh kopalyn. Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediialnosti, 5, 75–84.

Yakovliev, Ie. O. (2005). Suchasni faktory natsionalnoi bezpeky Ukrainy pry formuvanni mineralno-syrovynnoi bazy. Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediialnosti, 5, 84–91.

Rudko, H. I., Bondar, O. I., Yakovliev, Ie. O., Mashkov, O. A., Yermakov, V. M., Plakhotnii, S. A. (2016). Ekolohichna bezpeka vuhilnykh rodovyshch Ukrainy. Kyiv: Bukrek, 608.

Statiukha, H. O., Sokolov, V. A., Abramov, I. B., Boiko, T. V., Abramova, A. O. (2010). Do pytannia kilkisnoi otsinky ekolohichnoi bezpeky pry OVNS. Skhidno-Ievropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, 6 (6 (48)), 44–46. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3347/3147

Kozulia, T. V., Yemelianova, D. I., Kozulia, M. M. (2014). Kompleksna ekolohichna otsinka pryrodno-tekhnohennykh kompleksiv na osnovi MIPS- i ryzyk-analizu. Skhidno-Ievropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, 3 (10 (69)), 8–13. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/24624/22722

Buhaieva, L. M., Osmanov, M. M., Statiukha, H. O. (2010). Vykorystannia metodiv systemnoi dynamiky dlia doslidzhennia staloho rozvytku rehioniv Ukrainy. Skhidno-Ievropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, 2 (10 (44)), 22–25. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2772/2578

Adamenko, M. I., Darmofal, E. A. (2014). Otsinka ekolohichnoho ryzyku v shakhtnykh rehionakh kompleksno-informatsiinym metodom. Systemy obrobky informatsii, 8, 171–173.

Pavlychenko, A. V. (2015). Identyfikatsiia ekolohichnykh ryzykiv, shcho vynykaiut na riznykh etapakh funktsionuvannia vuhledobuvnykh pidpryiemstv. Heotekhnichna mekhanika, 124, 280–288.

Lysychenko, H. V., Khmil, H. A., Barbashev, S. V. (2011). Metodolohiia otsiniuvannia ekolohichnykh ryzykiv. Odesa: Astroprynt, 368.

Pavlychenko, A. V. (2015). Shliakhy udoskonalennia pryrodookhoronnoi diialnosti vuhledobuvnoho pidpryiemstva. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho hirnychoho universytetu, 49, 297–305.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рудько, Г. І. Екологічні ризики при розробці родовищ корисних копалин [Текст] / Г. І. Рудько, О. І. Бондар // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2005. – № 5. – С. 75–84.

Яковлєв, Є. О. Сучасні фактори національної безпеки України при формуванні мінерально-сировинної бази [Текст] / Є. О. Яковлєв // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2005. – № 5. – С. 84–91.

Рудько, Г. І. Екологічна безпека вугільних родовищ України [Текст]: Монографія / Г. І. Рудько, О. І. Бондар, Є. О. Яковлєв, О. А. Машков, В. М. Єрмаков, С. А. Плахотній. – Київ: Букрек, 2016. – 608 с.

Статюха, Г. О.  До питання кількісної оцінки екологічної безпеки при ОВНС [Текст] / Г. О. Статюха, В. А. Соколов, І. Б. Абрамов, Т. В. Бойко, А. О. Абрамова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 6/6 (48). – С. 44–46. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3347/3147

Козуля, Т. В. Комплексна екологічна оцінка природно-техногенних комплексів на основі MIPS- і ризик-аналізу [Текст] / Т. В. Козуля, Д. І. Ємельянова, М. М. Козуля // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № 3/10 (69). – С. 8–13. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/24624/22722

Бугаєва, Л. М. Використання методів системної динаміки для дослідження сталого розвитку регіонів України [Текст] / Л. М. Бугаєва, М. М. Османов, Г. О. Статюха // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 2/10 (44). – С. 22–25. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2772/2578

Адаменко, М. І. Оцінка екологічного ризику в шахтних регіонах комплексно-інформаційним методом [Текст] / М. І. Адаменко, Е. А. Дармофал // Системи обробки інформації. – 2014. – № 8. – С. 171–173.

Павличенко, А. В. Ідентифікація екологічних ризиків, що виникають на різних етапах функціонування вугледобувних підприємств [Текст]: міжвід. зб. наук. праць / А. В. Павличенко // Геотехнічна механіка. – 2015. – № 124. – С. 280–288.

Лисиченко, Г. В. Методологія оцінювання екологічних ризиків [Текст] / Г. В. Лисиченко, Г. А. Хміль, С. В. Барбашев. – Одеса: Астропринт, 2011. – 368 с.

Павличенко, А. В. Шляхи удосконалення природоохоронної діяльності вугледобувного підприємства [Текст] / А. В. Павличенко // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2015. – № 49 – С. 297–305.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Валерій Євгенійович Колесник, Артем Володимирович Павличенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)