Розробка узагальненої техніки алгебраїчного формування б-функцій для трьох точок

Євген Олександрович Адоньєв, Віктор Михайлович Верещага, Ксенія Юріївна Лисенко

Анотація


Розглядається застосування математичного апарату точкового числення Балюби-Найдиша для моделювання багатофакторних процесів. Зокрема, розглядається метод побудови параболічних поверхонь відгуку на основі Б-функцій (Балюби функцій) в точковому численні. Авторами взята за основу геометрична схема побудови параболи другого ступеня у точковій формі. Дослідження властивостей функцій-параметрів на прикладах побудови кривої по трьох точках показали, що з метою створення моделей багатофакторних процесів, Б-функції можна отримувати і алгебраїчним шляхом. Розроблено узагальнену техніку алгебраїчного формування Б-функцій з метою визначення класу кривих, що визначаються множиною Б-функцій, які являють собою новий клас функцій. 


Ключові слова


Б-функції; Б-криві; функціональний коефіцієнт кореляції; новий клас функцій; точкове числення

Повний текст:

PDF

Посилання


Adoniev, Ye. O., Vereshchaha, V. M. (2016). Zastosuvannia poverkhon vidhuku pry modeliuvanni staloho enerhetychnoho rozvytku mist. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, 3, 471–476.

Baliuba, Y. H., Naidysh, V. M. (2015). Tochechnoe yschyslenye. Melitopol': MGPU im. B. Hmel'nickogo, 236.

Bumaha, A. I. (2012). Tochkove rivniannia duhy paraboly druhoho poriadku. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika, 90, 49–52.

Vereshchaha, V. M., Adoniev, Ye. O., Pavlenko, O. M. (2016 ). Sposib zghortannia (rozghortannia) charunok. Suchasni problemy modeliuvannia, 7, 32–38.

Vereshchaha, V. M., Adoniev, Ye. O. (2016). Monofaktornyi pryntsyp pobudovy modeli bahatofaktornykh zadach termorenovatsii budivel. Suchasni problemy modeliuvannia, 7, 24–31.

6. Konopatskyi, Ye. V. (2012). Heometrychne modeliuvannia alhebraichnykh kryvykh ta yikh vykorystannia pry konstruiuvanni poverkhon u tochkovomu chyslenni Baliuby-Naidysha. Tavria state agrotechnological university. Melitopol, 163.

Kucherenko, V. V. (2013). Formalizovani heometrychni modeli nerehuliarnoi poverkhni dlia hiperkilkisnoi dyskretnoi skinchenoi mnozhyny tochok. Tavria state agrotechnological university. Melitopol, 232.

Martynov, V. L. (2014). Modeliuvannia optymalnykh heometrychnykh parametriv enerhoefektyvnykh budivel hrannoi formy. Kyiv National University of Construction and Architecture. Kyiv, 353.

Nechvolod, L. I. (2008). Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv. Kharkiv: Torsynh plius, 768.

Pidhornyi, O. L., Ploskyi, V. O., Serheichuk, O. V. (2010) Aktualni problemy heometrychnoho modeliuvannia v zadachakh enerhozberezhennia u budivnytstvi. Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazapostachannia, 14, 25–31.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адоньєв, Є. О. Застосування поверхонь відгуку при моделюванні сталого енергетичного розвитку міст [Текст] / Є. О. Адоньєв, В. М. Верещага // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2016. – № 3.– С. 471–476.

Балюба, И. Г. Точечное исчисление [Текст] // И. Г. Балюба, В. М. Найдыш. – Мелитополь: МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. – 236 с.

Бумага, А. І. Точкове рівняння дуги параболи другого порядку [Текст] / А. І. Бумага // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – 2012. – № 90 – С. 49–52.

Верещага, В. М. Спосіб згортання (розгортання) чарунок [Текст] / В. М. Верещага, Є. О. Адоньєв, О. М. Павленко // Сучасні проблеми моделювання. – 2016. – №. 7. – С. 32–38.

Верещага, В. М. Монофакторний принцип побудови моделі багатофакторних задач термореновації будівель [Текст] / В. М. Верещага, Є. О. Адоньєв // Сучасні проблеми моделювання. – 2016. – № 7. – С. 24–31.

Конопацький, Є. В. Геометричне моделювання алгебраїчних кривих та їх використання при конструюванні поверхонь у точковому численні Балюби-Найдиша [Текст]: автореф. дис…. канд. техн. наук: 05.01.01 / Є. В. Конопацький. – Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2012. – 163 с.

Кучеренко, В. В. Формалізовані геометричні моделі нерегулярної поверхні для гіперкількісної дискретної скінченої множини точок [Текст]: дис…. канд. техн. наук: 05.01.01 / В. В. Кучеренко. – Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2013. – 232 с.

Мартинов, В. Л. Моделювання оптимальних геометричних параметрів енергоефективних будівель гранної форми [Текст]: дис. ... докт. тех. наук: 05.01.01 / В. Л. Мартинов. – КНУБА. - Київ, 2015. – 390 с.

Нечволод, Л. І. Сучасний словник іншомовних слів [Текст] / Л. І. Нечволод. – Харків: Торсинг плюс, 2008. – 768 с.

Підгорний, О. Л. Актуальні проблеми геометричного моделювання в задачах енергозбереження у будівництві [Текст] / О. Л. Підгорний, В. О. Плоский, О. В. Сергейчук // Вентиляція, освітлення та теплогазапостачання. – 2010. – № 14. – С. 25–31.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Євген Олександрович Адоньєв, Віктор Михайлович Верещага, Ксенія Юріївна Лисенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)