Дослідження закономірностей очищення водопровідної води методом виморожування

Денис Георгійович Радов, Зоя Домініківна Безрук, Володимир Петрович Маслов, Гліб Вячеславович Дорожинський, Ганна Василівна Дорожинська, Алла Вікторівна Конченко

Анотація


Експериментально виявлено, що ефективність очищення методом виморожування водопровідної води має “S” – подібний графік, який складається з трьох частин: 1 – початковий етап з малою ефективністю; 2 – з високою ефективністю; 3 – де графік поступово наближається до межі, обумовленої фізико-хімічною природою процесу очищення. Ця закономірність дозволяє визначити ефективність процесу в залежності від кількості циклів виморожування. Результати досліджень можуть бути використані для вдосконалення існуючих та створення нових методик контролю процесу очищення водопровідної води.


Ключові слова


водопровідна вода; очищення води; виморожування; кондуктометрія; поверхневий плазмонний резонанс

Повний текст:

PDF

Посилання


World population. Available at: http://www.census.gov/popclock/.

Pashkivska, O. S., Brodecka, N. V. (2013). Voda ta yiyi znachennya dlya zdorov'ya lyudyny. Biolohichni doslidzhennya. Naukovyj visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, 14, 186–187.

Gigienicheskie trebovanija k vode pit'evoj, prednazanachenoj dlja potreblenija chelovekom. Available at: http://home.chem.univ.kiev.ua/sol/specifications/water/sanpin_2.2.4-171-10.pdf

Honcharuk, V. V., Kucheruk, D. D., Samsony–Todorov, A. O., Skubchenko, V. F. (2006). Sovremennye tekhnolohyy ochystky vody. Nauka ta innovaciya, 2 (5), 66–77.

Luhovskoj, A. F., Movchanyuk, A. B., Hryshko, Y. A. (2007). Ocenka metodov obezzarazhyvanyya vody. Vestnyk NTUU "KPY", 52, 103–111.

Radov, D. G., Maslov, V. P., Dorozinsky, G. V. (2016). Doslidzhennya processu dodatkovoho ochyshhennya pytnoyi vody metodom poverkhnevoho plazmonnoho rezonansu. Visnyk NTU «KhPI», 49 (1221), 89–94.

Karpovich, S. S., Sarkisov, A. S., Mikuljaeva, V. V. (2009). Pat. No. 2395459 RU. Opresnitel'nyj kompleks. MPK C02F 1/14, A01G 31/02. No. 2008117600/12; declareted: 20.11.2009; published: 27.07.2010, Bul. No. 21.

Ismailov, T. A., Gadzhiev, A. M., Rashidhanov, A. T., Mispahov, I. Sh. (2012). Pat. No. 2507157 RU. Ustrojstvo dlja poluchenija taloj vody MPK C02F 1/22 (2006.01), F25C 1/12. No. 2012104690/05; declareted: 09.02.2012; published: 20.02.2014, Bul. No. 5.

Alimov, A. G., Karpunin, V. V., Alimov, A. A., Abezin, V. G., Alimov, O. A., Karpunin, V. V., Serdjukov, D. A. (2003). Pat. No. 2226504 RU. Sposob opresnenija mineralizovannyh vod i ustanovka dlja ego osushhestvlenija. No. 2003107524/15; declareted: 19.03.2003; published: 10.04.2004, Bul. No. 10.

Vysockij, E. N., Vysockij, D. E., Vysockij, I. E. (2003). Pat. No. 2274607 RU. Sposob ochistki vody i ustanovka dlja ego osushhestvlenija osushhestvlenija. No. 2003104764/15; declareted: 17.02.2003; published: 20.04.2006, Bjul. No.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


World population [Electronic resource]. – Available at: http://www.census.gov/popclock

Пашківська, О. С. Вода та її значення для здоров'я людини. Біологічні дослідження [Текст] / О. С. Пашківська, Н. В. Бродецька // Науковий вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – № 14. – С. 186–187.

Гигиенические требования к воде питьевой, предназаначеной для потребления человеком [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://home.chem.univ.kiev.ua/sol/specifications/water/sanpin_2.2.4-171-10.pdf

Гончарук, В. В. Современные технологии очистки воды [Текст] / В. В. Гончарук, Д. Д. Кучерук, А. О. Самсони–Тодоров, В. Ф. Скубченко // Наука та інновації. – 2006. – Т. 2., № 5. – С. 66–77.

Луговской, А. Ф. Оценка методов обеззараживания воды [Текст] / А. Ф. Луговской, A. B. Мовчанюк, И. А. Гришко // Вестник НТУУ "КПИ". – 2007. – № 52. –С. 103–111.

Радов, Д. Г. Дослідження процесу додаткового очищення питної води методом поверхневого плазмонного резонансу [Текст] / Д. Г. Радов, В. П. Маслов, Г. В. Дорожинський // Вісник НТУ «ХПІ». – 2016. – № 49 (1221). – С. 89–94.

Пат. № 2395459 RU. Опреснительный комплекс. МПК C02F 1/14, A01G 31/02 [Текст] / Карпович С. С., Саркисов А. С., Микуляева В. В. – № 2008117600/12; заявл. 20.11.2009; опубл. 27.07.2010, Бюл. № 21.

Пат. № 2507157 RU. Устройство для получения талой воды МПК C02F 1/22 (2006.01), F25C 1/12 [Текст] / Исмаилов Т. А., Гаджиев А. М., Рашидханов А. Т., Миспахов И. Ш. – № 2012104690/05; заявл. 09.02.2012; опубл. 20.02.2014, Бюл. № 5.

Пат. № 2226504 RU. Способ опреснения минерализованных вод и установка для его осуществления [Текст] / Алимов, А. Г. Карпунин, В. В. Алимов, А. А. Абезин, В. Г. Алимов, О. А. Карпунин, В. В. Сердюков Д. А. –№ 2003107524/15; заявл 19.03.2003; опубл. 10.04.2004, Бюл. № 10.

Пат. № 2274607 RU. Способ очистки воды и установка для его осуществления осуществления [Текст] / Высоцкий Е. Н., Высоцкий Д. Е., Высоцкий И. Е. –№ 2003104764/15; заявл 17.02.2003; опубл. 20.04.2006, Бюл. № 11.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Денис Георгійович Радов, Зоя Домініківна Безрук, Володимир Петрович Маслов, Гліб Вячеславович Дорожинський, Ганна Василівна Дорожинська, Алла Вікторівна Конченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)