Том 7 (2016)

Зміст

Матеріалознавство

Особливості формування сервовитної плівки у високонаповнених прескомпозитах PDF
Віталій Павлович Кашицький, Оксана Леонідівна Садова, Олександр Миколайович Люшук 3-7
Аналіз тривимірної задачі теорії пружності для неоднорідної трансверсально-ізотропної плити змінної товщини PDF (Русский)
Натик Каракиши оглы Ахмедов, Гюльназ Нариман кызы Шахвердиева 8-12
Комбінований метод нанесення покриттів за допомогою електролітно-плазмової технології PDF (Русский)
Светлана Леонидовна Негруб, Евгений Григорьевич Володько 13-19

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Розробка та дослідження алгоритмів розв’язання задачі маршрутизації з поверненням товару PDF
Костянтин Анатолійович Кузнєцов, Світлана Валентинівна Антоненко, Тарас Ігорович Данилов, Андрiй Олександрович Скачков 20-25
Метод оцінки відхилень результатів виконання судном рейсу під впливом факторів ризику PDF (Русский)
Светлана Петровна Онищенко, Ольга Дмитриевна Вишневская 25-32
Розробка багатопотокових мобільних додатків інформаційно-навчального призначення PDF
Лариса Олександрівна Сав’юк, Роман Богданович Іванів 32-42
Аналітичне дослідження вертикальних коливань плавучого доку у нелінійній постановці з ураху-ванням заякоріння PDF
Станіслав Володимирович Терлич 43-47
Математична модель первинного перетворювача лінійних переміщень з рухомим приймачем поверхневих акустичних хвиль PDF
Микола Федорович Жовнір 48-57
Метод багатокритеріально-варіаційної оптимізації озонометричних вимірювань в прибережних зо-нах PDF (Русский)
Хикмет Гамид Асадов, Шана Низами Зейналова 57-60
Методика накопичення діагностичної інформації при виконанні діагностування в розподілених ба-зах знань пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна PDF
Вікторія Віталіївна Арделян, Дмитро Миколайович Обідін, Андрій Петрович Мусієнко 61-66
Розрахунок механічних напружень на основі вимірювань двопроменезаломлення у звукопроводах ПАХ-пристроїв PDF
Остап Олегович Олійник, Микола Федорович Жовнір, Борис Архипович Циганок 66-71
Моделювання поведінки особи приймає рішення відповідно до віртуальному підприємством. засто-сування моделей в інформаційних технологіях PDF (Русский)
Андрей Павлович Собчак, Ольга Игоревна Попова 72-77

Технології та обладнання виробництва

Теоретичні дослідження розподілу температурних полів кар’єрного автосамоскиду при перевезенні гарячих сталеплавильних шлаків PDF
Юрій Анатолійович Монастирський, Андрій Степанович Вівчарик 78-84

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Моделювання рецептурного складу пива з додаванням хвойного екстракту PDF
Наталія Михайлівна Пенкіна, Лариса Василівна Татар 85-90
Механізм забезпечення організаційно-екологічної стійкості транспортної системи в середовищі промислових зон PDF (Русский)
Андрей Александрович Лямзин, Марина Владимировна Хара, Евгений Александрович Украинский 91-95
Прогнозування обсягів утворення твердих побутових відходів в місті Житомирі PDF
Ірина Григорівна Коцюба, Анна Федорівна Щербатюк, Тетяна Борисівна Годовська 95-100
Методика розрахунку видування 137CS у чорнобильській зоні відчуження після природних пожеж PDF
Володимир Миколайович Ващенко, Володимир Леонідович Сидоренко, Ірина Богданова Кордуба 100-105
Системний підхід до зниження екологічної небезпеки вентиляції резервуарів з нафтопродуктами PDF
Сергей Викторович Гарбуз 106-118

Комп’ютерно-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн

Модель розподілу теплового потоку в теплообміннику апарата штучного кровообігу PDF (Русский)
Виталий Борисович Максименко, Владислав Валентинович Шликов, Валентина Анатоліївна Данілова 119-124
Вибір програмних інструментів для комп'ютерних презентацій навчального призначення PDF (Русский)
Галина Ивановна Сажко, Виктория Ивановна Шеховцова 125-131

Управління якістю виробництва

Практичні аспекти управління якістю при формуванні бізнес-моделі підприємства ресторанного господарства PDF
Вікторія Анатоліївна Гросул, Тетяна Павлівна Іванова 132-137