Том 7 (2016)

Опубліковано: 2017-02-15

Матеріалознавство

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Технології та обладнання виробництва

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Комп’ютерно-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн

Управління якістю виробництва