Прогнозування обсягів утворення твердих побутових відходів в місті Житомирі

Ірина Григорівна Коцюба, Анна Федорівна Щербатюк, Тетяна Борисівна Годовська

Анотація


Опановували практичний досвід поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) в Україні і розвинених країнах світу. Вивчили теоретико-методологічні підходи щодо проведення аналізу процесів утворення ТПВ з врахуванням екологічних, соціальних і економічних факторів. Створено науково-методичне забезпечення для прогнозування обсягів утворення ТПВ на території міста. Виявлена залежність накопичення твердих побутових відходів від впливу основних соціальних, екологічних і економічних факторів, які забезпечили б можливість прогнозувати їх динаміку в якості основи ефективних управлінських рішень в області регіональної екологічної безпеки.


Ключові слова


обсягів накопичення; тверді побутові відходи; прогнозування; екологічна безпека; дохід; житловий фонд

Повний текст:

PDF

Посилання


DBN V.2.4-2-2005. Proektuvannya. Poligony` tverdy`x pobutovy`x vidxodiv. Osnovni polozhennya proektuvannya (2005). Kiev: Derzhbud Ukrayiny, 40. Available at: http://www.stroynote.com.ua/construction-regulations/document-395.html.

Kulchytska-Zhyhailo, L. (2008). Standarty YeS ta chynni v Ukraini normy i pravyla proektuvannia ta ekspluatatsii polihoniv tverdykh pobutovykh vidkhodiv. Polihony tverdykh pobutovykh vidkhodiv: proektuvannia ta ekspluatatsiia, vymohy Yevropeiskoho Soiuzu, Kiotskyi protokol, 145–155.

3.Lototskyi, O. B., Bistrom, Y. (2005). Natsionalna stratehiia povodzhennia z tverdymy pobutovymy vidkhodamy v Ukraini – shliakhy do stabilnoho maibutnoho. Ekologiya, texnologiya, ekonomika, vodopostachannya, kanalizaciya, Kiev: VPCZ «Try krapky», 47–51.

Gworek, B., Dmuchowski, W., Koda, E., Marecka, M., Baczewska, A., Brągoszewska, P., Sieczka, A. Osiński, P. (2016). Impact of the Municipal Solid Waste Łubna Landfill on Environmental Pollution by Heavy Metals. Water, 8 (10), 470. doi: 10.3390/w8100470

Sharma, D., Ganguly, R. (2016). Parametric Analysis of Leachate and Water Resources around Municipal Solid Waste Landfill area in Solan. MATEC Web of Conferences, 57, 4. doi:10.1051/matecconf/20165703011

Nghiem, L. D., Hai, F. I., Listowski, A. (2016). Water reclamation and nitrogen extraction from municipal solid waste landfill leachate. Desalination and Water Treatment, 57 (60), 29220–29227. doi: 10.1080/19443994.2016.1169949

Chun, S. K., Kim, N. J. (2012). The Effect of Leachate and Organic Waste Water Injection on Decomposition Characteristics of Landfill Waste. Journal of Korea Society of Waste Management, 29 (8), 697–704. doi: 10.9786/kswm.2012.29.8.697

On approval of the Methodology development impact assessment on the environment for objects of solid waste (2006). Kiev: Derzhbud Ukrainy, 21. Available at: http://ua-info.biz/legal/basert/ua-dmpwje.htm

Ilchenko, A. V., Kocyuba, I. G. (2010). Using software to optimize the system of solid waste of the city of Zhitomir. Environmental Security, 1, 13–16.

Ilchenko, A. V., Kocyuba, I. G. (2008). Determination of change of acidity of soils of elemental dumps of suburb of Zhytomyr. Bulletin ZSTU. Series: Engineering, 4 (47), 252–257.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ДБН В.2.4-2-2005. Проектування. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування [Електронний ресурс]. – Київ: Держбуд України, 2005. – 40 с. Режим доступу: http://www.stroynote.com.ua/construction-regulations/document-395.html.

Кульчицька-Жигайло, Л. Стандарти ЄС та чинні в Україні норми і правила проектування та експлуатації полігонів твердих побутових відходів [Текст]: міжн. наук.-техн. конф. / Л. Кульчицька-Жигайло // Полігони твердих побутових відходів: проектування та експлуатація, вимоги Європейського Союзу, Кіотський протокол. – 2008. – С. 145–155.

Лотоцький, О. Б. Національна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Україні – шляхи до стабільного майбутнього [Текст]: збірн. междн. конгр. / О. Б. Лотоцький, Й. Бістром // Екологія, технологія, економіка, водопостачання, каналізація. – Київ: ВПЦ «Три крапки», 2005. – С. 47–51.

Gworek, B. Impact of the Municipal Solid Waste Łubna Landfill on Environmental Pollution by Heavy Metals [Text] / B. Gworek, W. Dmuchowski, E. Koda, M. Marecka, A. H. Baczewska, P. Brągoszewska, A. Sieczka, P. Osiński // Water. – 2016. – Vol. 8, № 10. – P. 470. doi: 10.3390/w8100470

Sharmaa, D. Parametric Analysis of Leachate and Water Resources around Municipal Solid Waste Landfill area in Solan [Text] / D. Sharmaa, R. Ganguly // MATEC Web of Conferences. – 2016. – № 57. – P. 4. doi: 10.1051/matecconf/20165703011

Nghiem, L. D. Water reclamation and nitrogen extraction from municipal solid waste landfill leachate [Text] / L. D. Nghiem, F. I. Hai, A. Listowski // Desalination and Water Treatment. – 2016. – № 57 (60). – P. 29220–29227. doi: 10.1080/19443994.2016.1169949

Chun, S. K. The Effect of Leachate and Organic Waste Water Injection on Decomposition Characteristics of Landfill Waste [Text] / S. K. Chun, N. J. Kim // Journal of Korea Society of Waste Management. – 2012. – Vol. 29, № 8. – P. 697–704. doi: 10.9786/kswm.2012.29.8.697

Про затвердження Методики розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об'єктів поводження з твердими побутовими відходами [Електронний ресурс]. – Київ: Держбуд України, 2006. – 21 с. – Режим доступу: http://ua-info.biz/legal/basert/ua-dmpwje.htm

Ільченко, А. В. Використання програмного забезпечення з метою оптимізації системи поводження з твердими відходами міста Житомира [Текст] / А. В. Ільченко, І. Г. Коцюба // Екологічна безпека. – 2011. – № 1. – С. 13–16.

Ільченко, А. В. Визначення зміни кислотності ґрунтів стихійних звалищ передмістя Житомира / Ільченко А. В., Коцюба І. Г. // Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки. – 2008. – №. 4 (47). С. 252–257.Copyright (c) 2017 Ірина Григорівна Коцюба, Анна Федорівна Щербатюк, Тетяна Борисівна Годовська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)