Методика розрахунку видування 137CS у чорнобильській зоні відчуження після природних пожеж

Володимир Миколайович Ващенко, Володимир Леонідович Сидоренко, Ірина Богданова Кордуба

Анотація


Наведено модель дефляції (вітрового переносу) радіоактивних продуктів згорання після природної пожежі у Чорнобильській зоні відчуження, що використовується для розрахунку горизонтальної міграції радіонуклідів у вигляді модуля дефляції. Запропонована методика розрахунку переносу еолового матеріалу, в якому містяться радіонукліди.

Звертається також увага на те, що вогняні смерчі, які часто утворюються в зонах пожеж, є особливим маловивченим явищем, здатним створити небезпечну радіаційно-екологічну ситуацію шляхом інтенсивного підйому радіоактивних субстанцій на значні висоти та перенесення їх із зони пожежі на значні відстані.


Ключові слова


зона відчуження; природні пожежі; радіоцезий; дефляція; видування; вогняний смерч

Повний текст:

PDF

Посилання


Prister, B. S., Omel'janenko, N. P., Perepeljatnikova, L. V., Lavrovskij, A. B. (1991). Vetrojerozionnye processy i osobennosti sozdanija optimal'nyh kompleksnyh reshenij ohrany pochv v zone zagrjaznenja radionuklidami. Problemy sel'skohozjajstvennoj radiojekologii, 64–74.

Vasenkov, G. I., Polishhuk, O. Ye. (1999). Gory`zontal`na migraciya ceziyu-137 pry` erozijny`x procesax. Visny`k agrarnoyi nauky, 9, 37–39.

Dolgilevich, M. I., Johanson, K., Vasenkov, G. I. (1997). Funkcii organicheskogo veshhestva, opredeljajushhie povedenie radiocezija v sisteme pochva-rastenie. Vestnik agrarnoj nauki, 3, 19–25.

Azarov, S. I., Sy`dorenko, V. L., Rudenko, O. V., Prus`kyj, A. V. (2011). Doslidzhennya nadxodzhennya 137Ss v povitrya pry` lisovy`x pozhezhax v Chornobylskij zoni. Pozhezhna bezpeka: teoriya i prakty`ka, 9, 5–10.

Borysyuk, B. V., Trembiczkyj, V. A., Lukomskyj, O. M. (2009). Agroekologichna ocinka radioakty`vno zabrudnenogo g`runtovogo pokry`vu vy`vedenogo iz sil`s`kogospodars`kogo obigu. Suchasni problemy` zbalansovanogo pry`rodokory`stuvannya, 131–136.

Garger, E. K. (2008). Vtorichnyj podem radioaktivnogo ajerozolja v prizemnom sloe atmosfery. Chernobyl: Institut problem bezopasnosti AJeS, 192.

Nalivkin, D .V. (1969). Uragany, buri, smerchi. Geograficheskie osobennosti i geologicheskaja dejatel'nost. Moscow: Nauka, 487.

Nalivkin, D. V. (1984). Smerchi. Moscow: Nauka, 111.

Merkulov, V. I. (1989). Gidrodinamika znakomaja i neznakomaja. Moscow: Nauka, 133.

Kjerer, G. F., Fendel, F. E., Feldman, P. S. (1985). Ognennye smerchi. Teploperedacha, 107 (1), 16–26.

Brunswing, H. (2003). Feuersturm uber Hamburg. Stuttgart: Motorbuch Verlag, 470.

Schubert, R. (1969). Examination of the Building Density and Fuel Loading in the Districts Eimsbuttel and Hammerbrook in the City of Hamburg as of July 1943. California: Menlo Park, 114.

Ebert, C. H. V. (1963). The Meteorological Factor in the Hamburg Fire Storm. Weatherwise, 16 (2), 70–75.

Bondar, O. I., Azarov, S. I., Vashhenko, V. M., Palamarchuk, V. I., Sy`dorenko, V. L. (2016). Minimizaciya radiacijny`x naslidkiv lisovy`x pozhezh pislya chornoby`l`s`koyi katastrofy` na osnovi ekologo-informacijnogo monitory`ngu, Herson: Grin` D. S., 298


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Пристер, Б. С. Ветроэрозионные процессы и особенности создания оптимальных комплексных решений охраны почв в зоне загрязненя радионуклидами [Текст]: сб. научн. тр. / Б. С. Пристер, Н. П. Омельяненко, Л. В. Перепелятникова, А. Б. Лавровский // Проблемы сельскохозяйственной радиоэкологии. – 1991. – С. 64–74.

Васенков, Г. І. Горизонтальна міграція цезію-137 при ерозійних процесах [Текст] / Г. І. Васенков, О. Є. Поліщук // Вісник аграрної науки. – 1999. – № 9. – С. 37–39.

Долгилевич, М. И. Функции органического вещества, определяющие поведение радиоцезия в системе почва-растение [Текст] / М. И. Долгилевич, К. Йохансон, Г. И. Васенков // Вестник аграрной науки. – 1997. – № 3. – С. 19–25.

Азаров, С. І. Дослідження надходження 137Сs в повітря при лісових пожежах в Чорнобильській зоні [Текст] / С. І. Азаров, В. Л. Сидоренко, О. В. Руденко, А. В. Пруський // Пожежна безпека: теорія і практика. – 2011. – Вип. 9. – C. 5–10.

Борисюк, Б. В. Агроекологічна оцінка радіоактивно забрудненого ґрунтового покриву виведеного із сільськогосподарського обігу [Текст]: зб. наук. пр. / Б. В. Борисюк, В. А. Трембіцький, О. М. Лукомський // Сучасні проблеми збалансованого природокористування. – 2009. – С. 131–136.

Гаргер, Е. К. Вторичный подъем радиоактивного аэрозоля в приземном слое атмосферы [Текст]: монография / Е. К. Гаргер. – Чернобыль: Институт проблем безопасности АЭС, 2008. – 192 с.

Наливкин, Д .В. Ураганы, бури, смерчи. Географические особенности и геологическая деятельность [Текст] / Д .В. Наливкин. – Москва: Наука, 1969. – 487 с.

Наливкин, Д. В. Смерчи [Текст] / Д .В. Наливкин. – Москва: Наука, 1984. – 111 с.

Меркулов, В. И. Гидродинамика знакомая и незнакомая [Текст] / В. И. Меркулов. – Москва: Наука, 1989. – 133 с.

Кэрьер, Г. Ф. Огненные смерчи [Текст] / Г. Ф. Кэрьер, Ф. Е. Фендел, П. С. Фелдман // Теплопередача. – 1985. – Т. 107, № 1. – С. 16–26.

Brunswing, H. Feuersturm uber Hamburg [Text] / H. Brunswing. – Stuttgart: Motorbuch Verlag, 2003. – 470 p.

Schubert, R. Examination of the Building Density and Fuel Loading in the Districts Eimsbuttel and Hammerbrook in the City of Hamburg as of July 1943 [Text] / R. Schubert. – California: Menlo Park, 1969. – 114 p.

Ebert, C. H. V. The Meteorological Factor in the Hamburg Fire Storm [Text] / C. H. V. Ebert // Weatherwise. – 1963. – № 16 (2). – P. 70–75.

Бондар, О. І. Мінімізація радіаційних наслідків лісових пожеж після чорнобильської катастрофи на основі еколого-інформаційного моніторингу [Текст] / О. І. Бондар, С. І. Азаров, В. М. Ващенко, В. І. Паламарчук, В. Л. Сидоренко. – Херсон: Грінь Д. С., 2016. – 298 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Володимир Миколайович Ващенко, Володимир Леонідович Сидоренко, Ірина Богданова Кордуба

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)