Методика накопичення діагностичної інформації при виконанні діагностування в розподілених ба-зах знань пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна

Вікторія Віталіївна Арделян, Дмитро Миколайович Обідін, Андрій Петрович Мусієнко

Анотація


В роботі розроблена методика накопичення діагностичної інформації при виконанні діагностування в розподілених базах знань пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна. Крім того, розроблено процедуру визначення коректного модуля, який виконуватиме алгоритм діагностування і передає інформацію про семантичний стан розподіленої бази знань до системи управління.

Встановлено умови діагностування розподіленої бази знань: можливість поділу на модулі, які повинні бути зв'язані між собою і здатні перевіряти один одного; кожен модуль повинен мати вільний обчислювальний ресурс.


Ключові слова


діагностування; розподілена база знань; повітряне судно; пілотажно-навігаційний комплекс; система автоматичного управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Mashkov, О. A., Artiushyn, L. M. (1991). Optimization of digital automatic systems, fault tolerance. Kiev: KVVAUY, 8.

Mashkov, V. A. (1991). Monitoring and diagnosis of digital computing devices. Kiev: KVVAUY, 84.

Mashkov, V., Barilla, J., Simr, P. (2013). Applying Petri Nets to Modeling of Many-Core Processor Self-Testing when Tests are Performed Randomly. Journal of Electronic Testing, 29 (1), 25–34. doi: 10.1007/s10836-012-5346-8

Barabash, О. V., Kravchenko, Yu. V. (2002). Funktsіonalna stіykіst – vlastivіst tehnіchnih folding systems. Zbirnyk naukovykh prats NAOU, 40, 225–229.

Mashkov, V. A., Barabash, O. V. (1996). Self-Testing of Multimodule Systems Based on Optimal Check-Connection Structures. Engineering Simulation, 13, 479–492.

Kravchenko, Yu. V., Nikiforov, S. V. (2014). Determination theory perspective on the application of functional stability in computer systems. Telecommunication and information technology, 1, 12–18.

Savchenko, V. A. (2004). Justification functional stability index of spatial structure for multi-position navigation system. Zbirnyk naukovykh prats KhVU, 5 (52), 41–42.

Pashynska, N., Snytyuk, V., Putrenko, V., Musienko, A. (2016). A decision tree in a classification of fire hazard factors. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(10(83)), 32–37. doi: 10.15587/1729-4061.2016.79868

Preparata, F. P., Metze, G., Chien, R. T. (1967). On the Connection Assignment Problem of Diagnosable Systems. IEEE Transactions on Electronic Computers, EC-16 (6), 848–854. doi: 10.1109/pgec.1967.264748

Wentzel, E. S. (2010) Operations research: objectives, principles, methodology. Мoscow: Science, 208


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Машков, О. А. Оптимизация цифровых автоматических систем, устойчивых к отказам [Текст] / О. А. Машков, Л. М. Артюшин. – Киев: КВВАИУ. – 1991. – 88 с.

Машков, В. А. Контроль и диагностирование цифровых вычислительных устройств [Текст] / В. А. Машков. – Киев: КВВАИУ. – 1991. – 84 с.

Mashkov, V. Applying Petri Nets to Modeling of Many-Core Processor Self-Testing when Tests are Performed Randomly [Text] / V. Mashkov, J. Barilla, P. Simr // Journal of Electronic Testing. – 2013. – Vol. 29, № 1. – P. 25–34. doi: 10.1007/s10836-012-5346-8

Барабаш, О. В. Функціональна стійкість – властивість складних технічних систем [Текст]: зб. наук. пр. / О. В. Барабаш, Ю. В. Кравченко // Збірник наукових праць НАОУ. – 2002. – № 40. – С. 225–229.

Mashkov, V. A. Self-Testing of Multimodule Systems Based on Optimal Check-Connection Structures [Text] / V. A. Mashkov, O. V. Barabash // Engineering Simulation. – 1996. – Vol. 13. – P. 479–492.

Кравченко, Ю. В. Визначення проблематики теорії функціональної стійкості щодо застосування в комп'ютерних системах [Текст] / Ю. В. Кравченко, С. В. Нікіфоров // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2014. – № 1. – С. 12–18.

Савченко, В. А. Обоснование показателя функциональной устойчивости пространственной структуры для многопозиционных радионавигационных систем [Текст]: зб. наук. пр. / А. В. Савченко // Збірник наукових праць ХВУ. – 2004. – № 5 (52). – С. 41–42.

Pashynska, N. A decision tree in a classification of fire hazard factors [Text] / N. Pashynska, V. Snytyuk, V. Putrenko, A. Musienko // Еastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – № 5/10 (83). – P. 32–37. doi: 10.15587/1729-4061.2016.79868

Preparata, F. P. On the connection assignment problem at diagnosable systems [Text] / F. P. Preparata, G. Metze, R. T. Chien // IEEE Transactions on Electronic Computers. – 1967. – № EC-16 (6). – P. 848–854. doi: 10.1109/pgec.1967.264748

Вентцель, Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология [Текст] / Е. С. Вентцель. – Москва: Наука, 1988. – 208 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Вікторія Віталіївна Арделян, Дмитро Миколайович Обідін, Андрій Петрович Мусієнко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)