Особливості формування сервовитної плівки у високонаповнених прескомпозитах

Віталій Павлович Кашицький, Оксана Леонідівна Садова, Олександр Миколайович Люшук

Анотація


Перспективним напрямком в сучасному трибоматеріалознавстві є розробка полімеркомпозитів, здатних до ініціювання процесів самоорганізації під час експлуатації, що призводить до формування в поверхневих шарах трибоконтакту нових стійких структур. Тому основну увагу акцентовано на особливостях виникнення ефекту вибіркового перенесення в епоксикомпозитах, наповнених порошками на основі міді та базальтовим волокном. Проаналізовано результати експериментальних досліджень та вибрано оптимальний склад епоксикомпозиту, за якого формується мідна плівка і стабілізується процес фрикційної взаємодії. Проведено хімічний аналіз трибоповерхні епоксикомпозитного матеріалу оптимального складу. 


Ключові слова


самоорганізація; сервовитна плівка; епоксикомпозитний материал; структура; поверхня трибоконтакту; фрикційна взаємодія; зносостійкість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kostornov, A. G. (2012). Tribotehnicheskoe materialovedenie. Lugansk: Noulidzh, 700.

Korbut, Ye.V., Kindrachuk, M. V., Labunets, V. F., Pashechko, M. I., (2009). Trybolohiia. Kiev: NAU-druk, 391.

Garkunov, D. N. (2001). Tribotehnika (iznos i bezyznosnost'). Moscow: MSHA, 616.

Poljakov, A. A., Ruzanov, F. Y. (1992). Trenye na osnove samoorhanyzatsyy. Moscow: Nauka. 133.

Kryzhanovskij, V. K. (1984). Iznosostojkie reaktoplasty. Leningrad: Himija, 120.

Knjazev, V. K. (1977). Jepoksidnye konstrukcionnye materialy v mashinostroenii. Moscow: Mashinostroenie, 184.

Kashytskyi, V. P. (2006). Rozrobka zakhysnykh pokryttiv z pidvyshchenoiu znosostiikistiu na osnovi epoksydnykh kompozytiv, modyfikovanykh kremniiorhanichnym lakom KO-921. Lutsk national technical university, Lutsk, 151.

Savchuk, P. P., Otchenashenko, O. A. (2006). Vlastyvosti epoksykremniiorhanichnykh kompozytiv armovanykh bazaltovymy voloknamy. Naukovi notatky, 18, 340–348.

Kashytskyi, V. P., Savchuk, P. P., Sadova, O. L., Davydiuk ,O. I. (2013). Doslidzhennia intensyvnosti znoshuvannia multynapovnenykh epoksykompozytiv trybotekhnichnoho pryznachennia. Suchasnі energetichnі ustanovki na transportі, tehnologії ta obladnannja dlja їh obslugovuvannja, 108–110.

Denysov, L. M. (1982). Podshipniki skol'zhenija s bezyznosnym rezhimom trenija. Irkutsk: IPI, 88.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Косторнов, А. Г. Триботехническое материаловедение [Текст] / А. Г. Костронов. – Луганск: Ноулидж, 2012. – 700 с.

Корбут, Є. В. Трибологія [Текст] / Є. В. Корбут, М. В. Кіндрачук, В. Ф. Лабунець, М. І Пашечко. – Київ: НАУ-друк, 2009. – 391 с.

Гаркунов, Д. Н. Триботехника (износ и безызносность) [Текст]: учеб. / Д. Н. Гаркунов. – Москва: МСХА, 2001. – 616 с.

Поляков, А. А. Трение на основе самоорганизации [Текст] / А. А. Поляков, Ф. И. Рузанов, А. А. Чичинадзе. – Москва: Наука, 1992. – 133 с.

Крыжановский, В. К. Износостойкие реактопласты [Текст] / В. К. Крыжановский. – Ленинград: Химия, 1984. – 120 с.

Князев, В. К. Эпоксидные конструкционные материалы в машиностроении [Текст] / В. К. Князев. – Москва: Машиностроение, 1977. – 184 с.

Кашицький, В. П. Розробка захисних покриттів з підвищеною зносостійкістю на основі епоксидних композитів, модифікованих кремнійорганічним лаком КО-921[Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.02.01 / В. П. Кашицький. – Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2006. – 151 с.

Савчук, П. П. Властивості епоксикремнійорганічних композитів армованих базальтовими волокнами [Текст] / П. П. Савчук, О. А. Отченашенко // Наукові нотатки. – 2006. – № 18. – С. 340–348.

Кашицький, В. П. Дослідження інтенсивності зношування мультинаповнених епоксикомпозитів триботехнічного призначення [Текст]: мат. 4-ої міжн. наук.-практ. конф. / В. П. Кашицький, П. П. Савчук, О. Л. Садова, О. І. Давидюк // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування. – Херсон, 2013. – С. 108–110.

Денисов, Л. М. Подшипники скольжения с безызносным режимом трения [Текст]: учеб. пос. / Денисов Л. М. – Иркутск: ИПИ, 1982. – 88 с.Copyright (c) 2017 Віталій Павлович Кашицький, Оксана Леонідівна Садова, Олександр Миколайович Люшук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)