Практичні аспекти управління якістю при формуванні бізнес-моделі підприємства ресторанного господарства

Вікторія Анатоліївна Гросул, Тетяна Павлівна Іванова

Анотація


У статті досліджено сутність основних категорій управління якістю. Визначені основні критерії управлінні якістю послуг на підприємствах ресторанного господарства. Сформовано систему параметрів оцінки якості послуг підприємства ресторанного господарства. Розроблено інтегровану модель впливу якості послуг підприємства ресторанного господарства на  критерії результативності діяльності. Обґрунтовано методичний інструментарій комплексної оцінки якості послуг підприємств ресторанного господарства. Результати досліджень можуть бути використані при побудові системи управління якістю на підприємствах ресторанного господарства. 


Ключові слова


якість; виробництво; продукція; обслуговування; послуга; управління; підприємство; ресторанне господарство.

Повний текст:

PDF

Посилання


P'jatnycjka, Gh. T., P'jatnycjka, N. O., Lukashova, L. V. (2010). Menedzhment restorannogho ghospodarstva. Kiev: KNTEU, 430.

Chernova, Gh. V. Osoblyvosti rozvytku restorannogho ghospodarstva Vinnychchyny. Gheoghrafichni nauky, 4, 114–119.

DSTU 4281:2004. Establishments of the catering trade. Classification (2004). Kiev: Derzhstandart Ukrainy, 24. Available at: http://text.normativ.ua/doc2728.php

DSTU ISO 9000-2001. Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk (2001). Kiev: Derzhstandart Ukrainy, 33. Available at: http://aer.net.ua/public/files/OSBB/zakonodavctvo/DSTU/DSTU%20ISO%209000-2001.pdf

DSTU ISO 9000-2007. Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk (2008). Kiev: Derzhstandart Ukrainy, 29. Available at: http://dbn.at.ua/_ld/11/1128_432_iso9000-1-.pdf

DSTU ISO 9001:2009. Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy (2009). Kiev: Derzhstandart Ukrainy, 26. Available at: http://www.plitka.kharkov.ua/certs/433_iso9001.pdf

ІSO 8402:1994. Upravlenie kachestvom i obespechenie kachestva. Slovar' (1994). Mezhdunarodnaia organizatsiia po standartizatsii, 15. Available at: http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_/isj/2.pdf

Nykyforov, R. P., Sabirov, O. V. (2015). Process design of unfermented puff semi-finished products based on milk whey. Technology Audit and Production Reserves, 3(3(23)), 37–41. doi:10.15587/2312-8372.2015.44154

Onyshhenko, V. M., Ghrynchenko, N. Gh., Boljshakova, V. A. (2015). Improvement of frozen poultry storage technology. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(10(77)), 37–41. doi:10.15587/1729-4061.2015.54656

Davydova, O. Yu., Pisarevskii, I. M., Ladyzhenskaya, R. S. (2012). Quality Management products and services in the hotel and restaurant sector. Kharkov: KSAME, 415.

Naumenko, M. O., Blyashenko, A. I. (2011). Quality Management customer service in restaurants and catering enterprises. Bulletin of Economics and transportation industries, 33. 121–123.

Androsov, T. V., Vlasov, N. A., Mikhailov, N. V., Kruglov, O. A. (2010). Evaluation of competitiveness of enterprises restaurant business. Kharkiv: HDUHT, 144.

Shapovalova, S. I., Mazhara, O. O. (2015). Formalization of basic pattern matching algorithms in production systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(3(76)), 22–27. doi:10.15587/1729-4061.2015.46571

Mazaraki, A. A., Puhacheskyy, G. (2004). Kano model systems of quality management. Standardization, certification, quality, 3, 55–58.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


П'ятницька, Г. Т. Менеджмент ресторанного господарства [Текст]: навч. пос. / Г. Т. П'ятницька, Н. О. П’ятницька, Л. В. Лукашова. – Київ: КНТЕУ, 2010. − 430 с.

Чернова, Г. В. Особливості розвитку ресторанного господарства Вінниччини [Текст] / Г. В. Чернова // Географічні науки. – № 4. – С. 114–119.

ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація [Текст]. – Київ: Держстандарт України, 2004. – 24 с. – Режим доступу: \www/URL: http://text.normativ.ua/doc2728.php

ДСТУ ІSО 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник [Текст]. – Київ: Держстандарт України, 2001. – 33 с. – Режим доступу: \www/URL: http://aer.net.ua/public/files/OSBB/zakonodavctvo/DSTU/DSTU%20ISO%209000-2001.pdf

ДСТУ ISO 9000:2007. Системи управління якістю. Основні положення та словник [Текст]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2008. – 29 с. – Режим доступу: \www/URL: http://dbn.at.ua/_ld/11/1128_432_iso9000-1-.pdf

ДСТУ ISO 9001:2009. Системи управління якістю. Вимоги [Текст]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2009. – 26 с. – Режим доступу: \www/URL: http://www.plitka.kharkov.ua/certs/433_iso9001.pdf

ІSО 8402:1994. Управление качеством и обеспечение качества. Словарь [Текст]. – Международная организация по стандартизации, 1994. – 15 с. – Режим доступу: \www/URL: http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_/isj/2.pdf

Никифоров, Р. П. Розробка технології прісного листкового напівфабрикату на основі молочної сироватки [Текст] / Р. П. Никифоров, О. В. Сабіров // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 3/3 (23). – С. 37–41. doi:10.15587/2312-8372.2015.44154

Онищенко, В. М. Удосконалення технології зберігання замороженого м’яса птиці [Текст] / В. М. Оніщенко, Н. Г., Грінченко, В. А. Большакова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – № 6/10 (77). – С. 37–41. doi:10.15587/1729-4061.2015.54656

Давидова, О. Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві [Текст]: навч. пос. / О. Ю. Давидова, І. М. Писаревський, Р. С. Ладиженська. – Харків: ХНАМГ, 2012. – 415 с.

Науменко, М. О. Управління якістю обслуговування споживачів в підприємствах ресторанного господарства [Текст] / М. О. Науменко, О. І. Бляшенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 33. – С. 121–123.

Андросова, Т. В. Оцінка конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства [Текст]: монографія / Т. В. Андросова, Н. О. Власова, Н. В. Михайлова, О. А. Круглова. – Харків: ХДУХТ, 2010. – 144 с.

Шаповалова, С. І. Формалізація базових алгоритмів співставлення зі зразком в продукційних системах [Текст] / С. І. Шаповалова, О. О. Мажара // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. –№ 4/3 (76). – C. 22–27. doi:10.15587/1729-4061.2015.46571

Мазаракі, А. А. Модель Кано в системах управління якістю [Текст] / А. А. Мазаракі, Г. Пугачеський // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2004. – № 3. – С. 55–58.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Вікторія Анатоліївна Гросул, Тетяна Павлівна Іванова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)