Модель розподілу теплового потоку в теплообміннику апарата штучного кровообігу

Виталий Борисович Максименко, Владислав Валентинович Шликов, Валентина Анатоліївна Данілова

Анотація


Запропоновано 3D-модель розподілу теплового потоку в теплообміннику апарата штучного кровообігу, яка дозволяє контролювати температуру крові на виході теплообмінника в умовах штучного кровообігу. Геометрична форма теплообмінника в системі MSC Sinda є кубом, який містить гріючий теплоносій – воду і трубки з нагріваючим теплоносієм - кров'ю. Реалізація моделі розподілу теплового потоку в теплообміннику для апарату штучного кровообігу в системі MSC Sinda дає розподіл температур на вході і виході теплообмінника.


Ключові слова


модель; тепловий поток; теплообмінник; розподіл температури; MSC Sinda.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bazhan, P. I., Kanevets, G. E., Seliverstov, V. M. (1989). Spravochnik po teploobmennym apparatam. Moscow: Mashinostroenie, 200.

Martynenko, O. G. (1987). Spravochnik po teploobmennikam. Tom 1. Moscow: Energoatomizdat, 560.

Drejcer, G. A. (1986). Kompaktnye teploobmennye apparaty. Moscow: MAI, 73.

Keis, V. M., London, A. L. (1967). Kompaktnye teploobmenniki. Moscow: Energiia, 226.

Grigor'ev, V. A., Krohin, Ju. I. (1982). Teplo– i massoobmennye apparaty kriogennoj tehniki. Moscow: Energoizdat, 312.

Baigaliev, B. E., Shchelchkov, A. V., Iakovlev, A. B., Gortyshov, Iu. F. (2012). Teploobmennye apparaty Kazan: Izdatel'stvo Kazanskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta, 180.

Howell, J. R., Menguc, M. P., Siegel, R. (2011). Thermal Radiation Heat Transfer 5th Edition, CRC Press, 647.

Martynenko, O. G. (1987). Spravochnik po teploobmennikam. Tom 2. Moscow: Energoatomizdat, 352.

Oppenheim, A. K. (1956). Radiation analysis by the network method. Transaction of ASME, 4 (4), 725–736.

Moin, P. (2009). Fundamentals of Engineering Numerical Analysis. Cambridge University Press, 258. doi:10.1017/cbo9780511781438


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бажан, П. И. Справочник по теплообменным аппаратам [Текст] / П. И. Бажан, Г. Е. Каневец. В. М. Селиверстов. – Москва: Машиностроение, 1989. – 200 с.

Мартыненко, О. Г. Справочник по теплообменникам. Том 1 [Текст] / О. Г. Мартыненко. – Москва: Энергоатомиздат, 1987. – 560 с.

Дрейцер, Г. А. Компактные теплообменные аппараты [Текст]: учеб. пос. / Дрейцер Г. А. – Москва: МАИ, 1986. – 73 с.

Кейс, В. М. Компактные теплообменники [Текст] / В. М. Кейс, А. Л. Лондон. – Москва: Энергия, 1967. – 226 с.

Григорьев, В. А. Тепло– и массообменные аппараты криогенной техники [Текст] / В. А. Григорьев, Ю. И. Крохин. – Москва: Энергоиздат, 1982. – 312 с.

Байгалиев, Б. Е. Теплообменные аппараты [Текст] / Б. Е. Байгалиев, А. В. Щелчков, А. Б. Яковлев, Ю. Ф. Гортышов. – Казань: Издательство Казанского государственного технического университета, 2012. – 180 с.

Howell, J. R. Thermal Radiation Heat Transfer 5th Edition [Text] / J. R. Howell, M. P. Menguc, R. Siegel. – CRC Press, 2011. – 647 p.

Мартыненко, О. Г. Справочник по теплообменникам. Том 2 [Текст] / О. Г. Мартыненко. – Москва: Энергоатомиздат, 1987. – 352 с.

Oppenheim, A. K. Radiation analysis by the network method [Text] / A. K. Oppenheim // Transaction of ASME. – 1956. – Vol. 4, № 4. – P. 725–736.

Moin, P. Fundamentals of Engineering Numerical Analysis [Text] / P. Moin. – Cambridge University Press, 2009. – 258. doi:10.1017/cbo9780511781438Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Виталий Борисович Максименко, Владислав Валентинович Шликов, Валентина Анатоліївна Данілова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)