Розробка багатопотокових мобільних додатків інформаційно-навчального призначення

Лариса Олександрівна Сав’юк, Роман Богданович Іванів

Анотація


Розглянуті підходи до застосування мобільного навчання в системі освіти, визначена сутність мобільного навчання, його співвідношення з дистанційним й електронним навчанням, а також окреслені його переваги і недоліки. Запропоновано моделі впровадження мобільного навчання в навчальний процес вищих навчальних закладів. Наведений опис розробленого мобільного додатку інформаційно-навчального призначення, який націлений на інтеграцію мобільних технологій в організацію навчального процесу кафедри Інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем інституту інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.


Ключові слова


інформаційно-комунікаційні технології; освіта; вищий навчальний заклад; дистанційне електронне та мобільне навчання; мобільний додаток; багатопоточність

Повний текст:

PDF

Посилання


Teslia, I., Yehorchenkova, N., Iegorchenkov, O., Kataieva, Y. (2016). Enterprise information planning – a new class of systems in information technologies of higher educational institutions of Ukraine. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(2(82)), 11–23. doi:10.15587/1729-4061.2016.74857

Shevchenko, V. A. (2015). Individualization of students’ independent work on the basis of information technologies. Eastern–European Journal of Enterprise Technologies, 4(2(76)), 22. doi:10.15587/1729-4061.2015.48240

Voychenko, O. (2016). Establishing Mobile Learning in The Ukraine: Problems and Prospects. Information Models and Analyses, 5 (1), 59–65.

Osoblyvosti povedinky ukrainskoho internet-korystuvacha – Google Consumer Barometer 2016. (12.09.2016). Ofitsiinyi Blog – Google Ukraina, Available at: https://ukraine.googleblog.com/2016/09/google-consumer-barometer-2016.html

Sharples, M., Taylor, J., Vavoula, G. (2007). 4 A Theory of Learning for the Mobile Age. The SAGE Handbook of E-Learning Research, 63–81. doi:10.4135/9781473955011.n4

Semerikov, S. O. (2009). Fundamentalizatsiia navchannia informatychnykh dystsyplin u Vyshchii shkoli. Kryvyi Rih: Mineral, 340.

Tryus,Yu. V. (2011). Orhanizatsiini ta pedahohichni aspekty rozvytku i vprovadzhennia tekhnolohii mobilnoho navchannia u vyshchii shkoli. Sixth International Conference. New Information Technologies in Education for All: Learning Environment. Kiev, 285–294.

Striuk, A. M. (2012). Navchalnyi obiekt yak komponent mobilnoho navchannia. Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Ohiienka. Seriia: Pedahohichna,18, 83 –86.

Pleskach, V. L. (2011). Informatsiini systemy i tekhnolohii na pidpryiemstvakh. Kiev: Znannia, 718.

What Is Core Data? (2016). Guides and Sample Code. Available at: www/ URL: https://developer.apple.com/library/content/documentation/Cocoa/Conceptual/CoreData/index.html?utm_source=iosstash.io.

OnLine Help. Multithreaded Programming. (2016). Maplesoft. Available at: https://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=multithreaded


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Тесля, Ю. Н. Enterprise Information Planning – новый класс систем в информационных технологиях высших учебных заведений Украины [Текст] / Ю. Н. Тесля, Н. Ю. Егорченкова, Е. Ю. Катаева, А. В. Егорченков // Восточно–Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – № 4/2 (82). – С. 11–23. doi:10.15587/1729-4061.2016.74857

Шевченко, В. А. Индивидуализация самостоятельной работы студентов на основе информационных технологий [Текст] / В. А. Шевченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 4/1 (76). – С. 22–30. doi:10.15587/1729-4061.2015.48240

Voychenko, O. Establishing Mobile Learning in The Ukraine: Problems and Prospects [Тext] / O. Voychenko, N. Mykhailiv, L. Savyuk // Information Models and Analyses. – 2016. – Vol. 5, № 1. – P. 59–65.

Особливості поведінки українського інтернет-користувача – Google Consumer Barometer 2016 [Електронний ресурс] / Oфіційний Блоґ – Google Україна. – Режим доступу: \www/ URL: https://ukraine.googleblog.com/2016/09/google-consumer-barometer-2016.html. – 12.09.2016.

Sharples, M. A Theory of Learning for the Mobile Age [Тext] / M. Sharples, J. Taylor, G. Vavoula, // The Sage Handbook of E-learning Research. – 2007. – № 4 – P. 63–81. doi:10.4135/9781473955011.n4

Семеріков, С. О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у Вищій школі [Текст]: монографія / С. О. Семеріков. – Кривий Ріг: Мінерал, 2009. – 340 с.

Триус, Ю. В. Організаційні та педагогічні аспекти розвитку і впровадження технологій мобільного навчання у вищій школі [Текст]: збірн. праць 6 міжн. конф. / Ю. В. Триус // Нові інформаціні технології в освіті для всіх: навчальні середовища. – Київ, 2011. – С. 285–294.

Стрюк, А. М. Навчальний об'єкт як компонент мобільного навчання [Текст] / М. І. Стрюк, А. М. Стрюк // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. – 2012. – №18. – С. 83–86.

Плескач, В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах [Текст] / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – Київ: Знання, 2011. – 718 с.

What Is Core Data? [Electronic resource] / Guides and Sample Code. – Available at: \www/ URL: https://developer.apple.com/library/content/documentation/Cocoa/Conceptual/CoreData/index.html?utm_source=iosstash.io.

OnLine Help. Multithreaded Programming [Electronic resource] / Maplesoft. – Available at: \www/ URL: https://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=multithreaded

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Лариса Олександрівна Сав’юк, Роман Богданович Іванів

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)