Том 4 (2016)

Зміст

Матеріалознавство

Вплив рівня освітлення на вихідні параметри сонячних елементів на основі CdS / CdTe/ PDF (Русский)
Н. В. Дейнеко 3-6
Вплив пористості оксидованих порошкових матеріалів на основі заліза на їх триботехнічні характеристики PDF (Русский)
А. А. Джафарова, Р. А. Иманова 7-10
Вплив складу і умов осадження на структуру та властивості вакуумних композитів на основі міді, зміцнених оксидом алюмінію PDF (Русский)
Е. В. Зозуля, А. С. Терлецкий, А. Г. Меньшиков, В. В. Субботина, Т. В. Протасенко 10-15
Моделювання полімерних шарів багатошарових комбінованих пакувальних матеріалів PDF (Русский)
А. Н. Колоскова 16-20

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Оцінка потенціалу зниження витрат енергосистеми в результаті вирівнювання добових графіків її електричного навантаження PDF (Русский)
В. Ф. Находов, А. И. Замулко, М. И. Аль Шарари, В. В. Чекамова 21-31
Автоматизація створення сховища даних електронних документів з веб-порталів відкритих даних PDF
О. Б. Кунгурцев, О. А. Блажко, С. В. Ковальчук, М. О. Скрипкін 31-37
Використання інтерфейсу онтологій у експертних системах туроператорів PDF
І. В. Бригар, К. Є. Золотько 38-43
Розробка програмно-математичного забезпечення для паралельної обробки розріджених матриць за допомогою технологи OpenMP PDF (Русский)
О. В. Минько, К. Е. Золотько 44-49
Методи організації просторово-часового багатостанційного доступу в системі мобільного зв'язку PDF (Русский)
Н. В. Москалец 49-58
Моделювання управління ризиками в проектах глибоководних археологічних досліджень з викори-станням засобів морської робототехніки PDF
А. В. Надточий 58-63
Модель принятия решения на этапе проектирования технологического процесса изготовления МЭМС акселерометров PDF (Русский)
Виктория Бортникова, И. Ш. Невлюдов, А. В. Пономарева 63-67
Розробка та виготовлення пристрою охолодження оптичного детектора PDF
М. Ф. Буланий, О. В. Хмеленко, Є. Г. Плахтій, Н. В. Гаращенко, С. Є. Фесенко 67-73
Моделювання динаміки узгодженості параметрів серцево-судинної системи на різних стадіях адап-таційного синдрому PDF (Русский)
Ю. Г. Беспалов, Е. В. Высоцкая, Л. И. Рак, А. И. Печерская, К. В. Цапенко 74-78
Аналіз сучасних безкаркасних систем зашиття приміщень в судно- та докобудуванні PDF
С. В. Терлич 79-84
Оцінювання показника Херста для процесів Леві PDF (Русский)
В. Л. Шергин, Э. Э. Дереза, В. С. Передерий 84-88

Технології та обладнання виробництва

Особливості напруженого стану стиснутих конструкцій підземних споруд PDF
Є. О. Тищенко, І. В. Рудешко, О. В. Бас 89-94
Методи та пристрої для виготовлення виробів з інтелектуальних полімерних композиційних матері-алів PDF
В. І. Сівецький, О. Л. Сокольський, І. І. Івіцький, О. Є. Колосов, В. М. Куриленко 95-101
Дослідження теплового захисту будівель при утепленні пористими теплоізоляційними матеріалами PDF
Л. П. Шумська 102-109
Дослідження енергоефективності нелінійного електричного кола з автономним живленням на прикладі привода електроскутера PDF
М. Я. Островерхов, М. О. Реуцький, Д. Я. Трінчук 109-115

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Методика розрахунків і інструментальний контроль викидів при піролізній переробці шин PDF
М. Т. Клімішина 116-122
Прогнозування оптимальних режимів роботи багатошарових швидких фільтрів з кусково-однорідними пористими завантаженнями PDF
Ю. Є. Климюк 122-131
Зміна рівня ґрунтових вод в міській екосистемі м. Харкова PDF (Русский)
Е. Н. Серикова, Е. А. Стрельникова 132-137
Дослідження кінетики осідання твердої фази полідисперсних суспензій PDF (Русский)
А. А. Шкоп, М. А. Цейтлин, А. В. Шестопалов 137-142
Моделі та методи прогнозування рівня безпеки полігону зі зберігання твердих побутових відходів PDF
В. Ю. Колосков 142-147