Модель принятия решения на этапе проектирования технологического процесса изготовления МЭМС акселерометров

Виктория Бортникова, И. Ш. Невлюдов, А. В. Пономарева

Анотація


У статті запропонована модель прийняття рішення про технологічний процес (ТП) виготовлення мікроелектромеханічних (МЕМС) акселерометрів на базі типізації ТП за результатами кластерного аналізу об'єкта виробництва. Кластеризація акселерометрів дозволяє згрупувати в рамках окремих кластерів об'єкти по конструктивно-експлуатаційним ознаками і запропонувати варіанти ТП виготовлення акселерометрів, властивих конкретному кластеру. Результати розробленого методу дозволяють автоматизувати процес проектування ТП виготовлення МЕМС акселерометрів.


Ключові слова


мікроєлектромеханічний акселерометр; мікроелектромеханічні системи; типовий технологічний процес; кластерний аналіз; комп'ютерне моделювання; дендрограма; метод Варда; матриця відстаней; кореляція

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bortnikova, V. O. (2015). Matematicheskaja model' akselerometra dlja razrabotki modulja SAPR TP. Radiojelektronika i molodezh' v XX veke. Khar'kov: HNURJe, 119–120.

Bortnikova, V. O. (2015). Matematicheskaja model' chu-vstvitel'nosti akselerometra dlja razrabotki modulja SAPR. Dni nauky` v DonNTU. Krasnoarmіjs'k: «DonNTU», 380–382.

Bortnikova, V. O., Reznikov, D. Ju. (2015). Matematicheskaja model' diapazona izmerjaemyh uskorenij akselerometra dlja razrabotki modulja SAPR MJeMS. Naukova Ukrayina. Dnіpropetrovs'k: «SeKum Software», 364–366.

Bortnikova, V. O. (2015). Matematicheskaja model' metoda nagruzki na chuvstvitel'nyj jelement akselerometra. Avtomaty`zaciya ta komp'yuterno-integrovani texnologiyi u vy`robny`cztvi ta osviti: stan, dosyagnennya, perspekty`vy` rozvy`tku. Cherkasi, 98–99.

Evseev, V.V., Bortnykova, V.O. (2015). Matematycheskaia model klymatycheskykh faktorov vneshnei sredy dlia reshenyia zadach avtomatyzatsyy tekhnolohyy proyzvodstva akselerometrov na osnove mykrojelektromekhanycheskykh system. New leading technologies in machine building. Koblevo-Kharkov, 54.

Kym, Dzh.-O., Miuller, Ch. U., Klekka, U. R. Eds. Eniukova, Y. S. (1989). Faktornyi, dyskrymynantnyi y klasternyi analyz. Moscow: Fynansy y statystyka, 215.

Ward, J. H. (1963). Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. Journal of the American Statistical Association, 58(301), 236. doi:10.2307/2282967

Nevlyudov, I., Yevsieiev, V., Miliutina, S., Bortnikova, V. (2015). Accelerometer parameters decomposition model for technological process design automation. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Zbirnyk naukovykh prats, 828, 11–15.

PCB Piezotronics. Available at: http://www.pcb.com/products/ productfinder.aspx?tx=14

Lotov, A. V., Pospelov, I. I. (2008). Mnogokriterial'nye zadachi prinjatija reshenij. Moscow: MAKS Press, 197.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бортникова, В. О. Математическая модель акселерометра для разработки модуля САПР ТП [Текст]: Сборник материалов форума: 19-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» / В. О. Бортникова. Харьков: ХНУРЭ, 2015. – С. 119–120.

2. Бортникова, В. О. Математическая модель чувствительности акселерометра для разработки модуля САПР [Текст]: матеріали конференцій: Дні науки в ДонНТУ / В. О. Бортникова. Красноармійськ: «ДонНТУ», 2015. – С. 380–382.

3. Бортникова, В. О. Математическая модель диапазона измеряемых ускорений акселерометра для разработки модуля САПР МЭМС [Текст]: Збірник матеріалів Всеукраїнської студенської наукової конференції: Наукова Україна / В. О. Бортникова, Д. Ю. Резников. Дніпропетровськ: «SeKum Software», 2015. – С. 364–366.

4. Бортникова, В. О. Математическая модель метода нагрузки на чувствительный элемент акселерометра [Текст]: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку / В. О. Бортникова. Черкаси, 2015. – С. 98–99.

5. Евсеев, В. В. Математическая модель климатических факторов внешней среды для решения задач автоматизации технологии производства акселерометров на основе микроэлектромеханических систем [Текст]: Proceedings XXV international conference «New leading technologies in machine building» /В. В. Евсеев, В. О. Бортникова // Koblevo-Kharkov, Ukraine 2015. – 54 с.

6. Ким, Дж.-О. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ [Текст]: Пер. с англ. / Дж.-О. Ким, Ч. У. Мьюллер, У. Р. Клекка и др.; Под ред. И. С. Енюкова. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 215 с.

7. Ward, J. H. Hierarchical grouping to optimize an objective function / J.H. Ward// Jornal of the American statistical association. – 1963. – Vol. 58, № 301. – P. 236–244. doi:10.2307/2282967

8. Nevlyudov, I. Accelerometer parameters decomposition model for technological process design automation [Текст] / I. Nevlyudov. V. Yevsieiev, S. Miliutina, V. Bortnikova// Вісник національного університету «Львівська політехніка». Збірник наукових праць. Серія: Компютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2015. – № 828. – С. 11–15.

9. PCB Piezotronics [Electronic resource]. Available at: http://www.pcb.com/products/productfinder.aspx?tx=14

10. Лотов, А. В. Многокритериальные задачи принятия решений [Текст] / А. В. Лотов, И. И. Поспелов. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 197 с.Copyright (c) 2016 Виктория Бортникова, И. Ш. Невлюдов, А. В. Пономарева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)