Оцінка потенціалу зниження витрат енергосистеми в результаті вирівнювання добових графіків її електричного навантаження

В. Ф. Находов, А. И. Замулко, М. И. Аль Шарари, В. В. Чекамова

Анотація


Запропоновані методичні підходи до оцінки величини економії витрат енергосистеми на вироблення електроенергії, що базуються на розгляді ряду сценаріїв поступового зниження нерівномірності добових графіків навантаження енергосистеми, розглянуто числовий приклад визначення зазначеної економії витрат на основі аналізу реальних графіків навантаження, що зафіксовані в один із режимних днів. Підтверджено, що  потенційна економія грошових коштів в енергосистемі в результаті вирівнювання добових графіків її навантаження являє собою значну величину, що дозволить на її основі сформувати сучасні механізми ефективного управління режимами виробництва та споживання електричного навантаження. 


Ключові слова


добові графіки навантаження; додаткові витрати ТЕС; зниження витрат енергосистеми на виробленні електроенергії

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Nahodov, V. F., Zamulko, A. I., Mohammad Al' Sharari, Isaenko, Ju. N. (2015). Opredelenie pervoocherednyh napravlenij sovershenstvovanija differencirovannyh tarifov na jelektricheskuju jenergiju. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/1 (78), 24–32. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/55785

Maljarenko, V. A., Shherbak, I. E. (2013). Analiz proizvodstva i potreblenija elektrojenergii v obedinennoj energosisteme Ukrainy. Polzunovskij vestnik, 4 (2), 125–130. Available at: http://new.elib.altstu.ru/journal/show/103091

Maljarenko, V. A., Nechmoglod, I. E., Kolotilo, I. D. (2011). Neravnomernost' grafika nagruzki energosistemy i sposoby ee vyravnivanija. Svitlotehnika ta Elektroenergety`ka, 4, 61–66 Available at: http://eprints.kname.edu.ua/11653/.

Gurtovcev, A., Zabello, E. (2008). Elektricheskaja nagruzka energosistemy, vyravnivanie grafika. Novosti elektrotehniki,5 (53). Available at: http://www.news.elteh.ru/arh/2008/53/19.php

Gitel'man, L. D., Ratnikov, B. E., Kozhevnikov, M. V. (2013). Upravlenie sprosom na energiju: adaptacija zarubezhnogo opyta v Rossii. Effektivnoe antikrizisnoe upravlenie. Available at: http://www.info.e-c-m.ru/magazine/76/eau_76_207.htm

Nahodov, V., Zamulko, A., Yarotska, T. (2011). Analiz rezultativ vikoristannya v Ukrayini diferentsiyovanih za periodami chasu tarifv na elektrichnu energiyu. Elektropanorama, 5, 26–27.

Nahodov, V., Zamulko, A., AlSharari, M., Medintseva, D. (2016). Dopolnitelnyie zatratyi energosistemyi na pokryitie neravnomernyih grafikov elektricheskoy nagruzki. Energetika. EkologIya. Lyudina. Kyiv: NTUU «KPI», 265–269.

Prahovnik, A., Nahodov, V., Zamulko, A. (2010). Aktualni pitannya upravlinnya popitom na elektrichnu energiyu ta potuzhnist. Problemi rozvitku energetiki. Poglyadgromadskosti, 7, 191–193.

Prahovnik, A., Nahodov, V., Zamulko, A. (2005). Puti kompensatsii nereguliruemoy moschnosti novyih atomnyih energoblokov. Energeticheskaya politika Ukrainyi, 3, 58–64.

Torriti, J. (2012). Price-based demand side management: Assessing the impacts of time-of-use tariffs on residential electricity demand and peak shifting in Northern Italy. Energy, 44(1), 576–583. doi:10.1016/j.energy.2012.05.043

Vera, S., Bernal, F., Sauma, E. (2013). Do distribution companies loose money with an electricity flexible tariff?: A review of the Chilean case. Energy, 55, 295–303. doi:10.1016/j.energy.2013.03.024

Lazurenko, A., Cherkashina, G. (2009). Opredelenie potentsialnogo ekonomicheskogo effekta ot vyiravnivaniya grafikov elektricheskoy nagr

Zaklyuchny`j zvit pro vy`konannya NDR ‘Upravlinnya popy`tom spozhy`vachiv na elektry`chnu potuzhnist` ta energiyu shlyahom podal`shogo rozvy`tku sy`stemy` dy`ferencijovany`x za chasom tary`fiv’ (2009). Kyiv: IEE NTUU «KPI», 240.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Находов, В. Ф. Определение первоочередных направлений совершенствования дифференцированных тарифов на электрическую энергию [Текст] / В. Ф. Находов, А. И. Замулко, Мохаммад Аль Шарари, Ю. Н. Исаенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2015. – № 6/1 (78). – С. 24–32. Режим доступа: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/55785

2. Маляренко, В. А. Анализ производства и потребления электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины [Электронный ресурс] / В. А. Маляренко, И. Е. Щербак // Ползуновский вестник. – 2013. – № 4 (2). – С. 125–130. Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/journal/show/103091

3. Маляренко, В. А. Неравномерность графика нагрузки энергосистемы и способы ее выравнивания [Электронный ресурс] / В. А. Маляренко, И. Е. Нечмоглод, И. Д. Колотило // Світлотехніка та Електроенергетика. – 2011. – № 4. – С. 61–66. Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/journal/show/103091

4. Гуртовцев, А. Электрическая нагрузка энергосистемы, выравнивание графика [Электронный ресурс] / А. Гуртовцев,
Е. Забелло // Новости электротехники. – 2008, № 5 (53). Режим доступа: http://www.news.elteh.ru/arh/2008/53/19.php

5. Гительман, Л. Д. Управление спросом на энергию: адап-тация зарубежного опыта в России [Электронный ресурс] /
Л. Д. Гительман, Б. Е. Ратников, М. В. Кожевников // Эффективное антикризисное управление. – 2013. Режим доступа: http://www.info.e-c-m.ru/magazine/76/eau_76_207.htm

6. Находов, В. Ф. Аналіз результатів використання в Україні диференційованих за періодами часу тарифів на електричну енергію [Текст] / В. Ф. Находов, А. І. Замулко, Т. В. Яроцька // Електропанорама. – 2011. – № 5. – С. 26–27.

7. Находов, В. Ф. Дополнительные затраты энергосистемы на покрытие неравномерных графиков электрической нагрузки [Текст]: Збірка наукових праць VІІІ міжнар. наук.-техн. конф. молодих дослідників, аспірантів та студентів 1–3 червня 2016 р. / В. Ф. Находов, А. И. Замулко, Мохаммад Аль Шарари,
Д. А. Мединцева. Енергетика. Екологія. Людина. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 265–269.

8. Праховник, А. В. Актуальні питання управління попитом на електричну енергію та потужність [Текст] / А. В. Праховник, В. Ф. Находов, А. І. Замулко та ін. // Проблеми розвитку енергетики. Погляд громадськості. – 2010. – № 7. – С. 191–193.

9. Праховник, А. В. Пути компенсации нерегулируемой мощности новых атомных энергоблоков [Текст] / А. В. Праховник, В. Ф. Находов, А. И. Замулко // Энергетическая политика Украины. – 2005. – № 3. – С. 58–64.

10. Torriti, J. Price-based demand side management: Assessing the impacts of time-of-use tariffs on residential electricity demand and peak shifting in Northern Italy [Text] / J. Torriti // Energy. – 2012. – Vol. 44, Issue1. – P. 576–583. doi: 10.1016/j.energy.2012.05.043

11. 11. Vera, S. Do distribution companies loose money with an electricity flexible tariff?: A review of the Chilean case [Text] / S. Vera, F. Bernal, E. Sauma // Energy. – 2013. – Vol. 55. –
P. 295–303. doi: 10.1016/j.energy.2013.03.024

12. Лазуренко, А. П. Определение потенциального экономического эффекта от выравнивания графиков электрической нагрузки ОЭС Украины [Текст] / А. П. Лазуренко, Г. И. Черкашина // Світлотехніка та Електроенергетика. – 2009. – № 1 (17). – С. 4–12. Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/11653/.

13. Заключний звіт про виконання НДР «Управління попитом споживачів на електричну потужність та енергію шляхом подальшого розвитку системи диференційованих за часом тарифів» [Текст]. – Київ: ІЕЕ НТУУ «КПІ», 2009. – 240 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 В. Ф. Находов, А. И. Замулко, М. И. Аль Шарари, В. В. Чекамова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)