Методика розрахунків і інструментальний контроль викидів при піролізній переробці шин

М. Т. Клімішина

Анотація


Проаналізовано особливості впливу утилізації і переробки шин на атмосферне повітря. Розглянуто технологічні процеси утилізації відпрацьованих шин, такі як, отримання гумової крихти, спалювання, піролізна технологія. Також, перемелювання при температурі навколишнього середовища та при наднизьких температур. На основі розрахункових методик визначено обсяги, концентрацію і номенклатуру викидів. Визначено засоби інструментального контролю викидів піролізного виробництва. Створено математичну модель розповсюдження зони викидів. Побудували розсіювання на основі проведених розрахунків викидів забруднюючих речовин та покладено на місцевість.


Ключові слова


утилізація; викиди; переробка шин; методи переробки шин; забруднення; полімерні відходи; автомобільні покришки; спалювання; вторичні матеріальні ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Analy`z tehnology`j pererabotky` avtoshy`n. Spravochno-y`nformacy`onnaya sy`stema. Available at: http://www.waste.ru/modules/section/item.php?itemid=140

V Ukrayini pravy`l`no uty`lizuyet`sya ly`she 10% avtomobil`ny`h shy`n. EcoTown. Available at: http://ecotown.com.ua/news/V-Ukrayini-pravylno-utylizuyetsya-lyshe-10-avtomobilnykh-shyn/

Pererobka. Available at: http://pererobka.com

Kuzhel`, V. P., Motolov, S. V. (2016). Resursozberezhennya za rahunok povtornogo vy`kory`stannya avtomoby`l`ny`h shy`n. XLV Naukovo-tehnichna konferenciya fakul`tetu mashy`nobuduvannya ta transportu. Vinny`cz`ky`j nacional`ny`j tehnichny`j universy`tet, 4.

Pererabotka avtomobil'nyh shin metodom nizkotemperaturnogo proliza. Pervyj ekologichskij portal. Available at: http://www.rav.com.ua/useful_know/nature/sorting/piroliz/

Pokazny`ky` emisiyi vy`ky`div zabrudnyuyuchy`h rechovy`n v atmosferne povitrya. Druga redakciya (2008). Donec`k, 1–3.

Sbornik metodik po raschetu vybrosov v atmosferu zagrjaznjajushhih veshhestv razlichnymi proizvodstvami (1986). Leningrad: Gidrometeoizdat, 162.

Sbornik metodik po raschetu soderzhanija zagrjaznjajushhih veshhestv v vybrosah ot neorganizovannyh istochnikov zagrjaznenija atmosfery (1994). Donec'k: UkrNTJeK, 155.

Pry`mis`ky`j, V. P., Zhuzha, A. V. (2013). Stan ta perspekty`vy` rozvy`tku polum'yano-ionizacijnogo metodu dlya vy`miryuvannya koncentraciyi vuglevodniv. Metrologiya ta pry`lady`, 2, 45–52.

Pry`mis`ky`j, V. P., Ivasenko, V. M., Korniyenko, D. G. (2014). Osobly`vosti zastosuvannya i kontrolyu vidpovidnosti texnologichny`h normaty`viv vy`ky`div v promy`slovosti. Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies, 3/1 (69), 8–15. doi:10.15587/1729-4061.2014.24973


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Анализ технологий переработки автошин [Електронний ресурс]. – Справочно-информационная система. – Режим доступу: http://www.waste.ru/modules/section/item.php?itemid=140

2. В Україні правильно утилізується лише 10 % автомобіль-них шин [Електронний ресурс]. – EcoTown. – Режим доступу: http://ecotown.com.ua/news/V-Ukrayini-pravylno-utylizuyetsya-lyshe-10-avtomobilnykh-shyn/

3. Pererobka [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pererobka.com

4. Кужель, В. П. Ресурсозбереження за рахунок повторного використання автомобильних шин [Текст]: XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту / В. П. Кужель, С. В. Мотолов. Вінницький національний технічний університет, 2016. – 4 с.

5. Переработка автомобильных шин методом низкотемпературного пролиза [Електронний ресурс]. – Первый экологичский портал. – Режим доступа: http://www.rav.com.ua/useful_know/nature/sorting/piroliz/

6. Показники емісії викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Друга редакція [Текст] Донецьк, 2008. – Т. 1–3.

7. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами [Текст] Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986. – 162 с.

8. Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы [Текст] Донецьк: УкрНТЭК, 1994. – 155 с.

9. Приміський, В. П. Стан та перспективи розвитку по-лум’яно-іонізаційного методу для вимірювання концентрації вуглеводнів [Текст] / В. П. Приміський, А. В. Жужа // Метрологія та прилади. – 2013. – № 2. – C. 45–52.

10. Приміський, В. П. Особливості застосування і контролю відповідності технологічних нормативів викидів в промисловості [Текст] / В. П. Приміський, В. М. Івасенко, Д. Г. Корнієнко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – Т. 3, № 1 (69). – С. 8–15. doi:10.15587/1729-4061.2014.24973Copyright (c) 2016 М. Т. Клімішина

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)