Том 20 (2017)

Зміст

Матеріалознавство

Організація запобігання вторгнень в комп'ютерні мережі алгоритмами виявлення змін. PDF (Русский)
Сергей Вячеславович Балакин 3-7
Метод контролю зварних з’єднань балістичних сталей за допомогою акустичної емісії PDF (Русский)
Сергей Васильевич Савченко, Григорий Семенович Тимчик 7-10

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Пірометрична система контролю температури PDF (Русский)
Владислав Валентинович Шлыков, Валентина Анатольевна Данилова, Мирослав Диденко 11-19
Розробка системи стеження за рухом сонця для підвищення ККД сонячних електростанцій PDF
Ярослав Анатолійович Кулик, Богдан Петрович Книш, Михайло Володимирович Шкуран, Олена Володимирівна Черноволик 19-24
Забезпечення безпечної льодової навігації на каналах Азовського моря PDF
Андрій Олександрович Лисий 25-29
Розв’язування системи рівнянь Нав’є-Стокса для оцінки динамічної рівноваги системи «галактика – космічний простір Всесвіту» PDF
Василь Варфоломійович Онищук 30-36
Вибір міри відмінності значень зразкового та відфільтрованого біомедичних сигналів PDF (Русский)
Алексей Александрович Сергеев-Горчинский 37-42
Розробка інформаційної технології верифікації показників оптимізації періодичних операційних процесів та виявлення прогностичних властивостей верифікованих показників PDF
Ольга Юріївна Сердюк 42-47
Структурна і параметрична оптимізація локальної підсистеми інженерної мережі PDF (Русский)
Николай Викторович Федоровов, Александр Михайлович Хренов 48-53
Управління енергоспожіванням в безпроводових сенсорних мережах PDF
Валерій Антонович Романюк, Олександр Володимирович Жук, Дмитро Віталійович Ткаченко 53-59
Математичне моделювання та оптимізація параметрів дії лазерного променя на багатошарові біоматеріали PDF (Русский)
Юрий Евгеньевич Мегель, Валерий Петрович Путятин, Дмитрий Артурович Левкин, Артур Владимирович Левкин 60-64
3D програмно-конфігуровані комутаційні структури на елементах Березовського PDF
Станіслав Олександрович Березовський 65-72
Дослідження можливості та перспектив використання каналу передачі з можливістю корекції помилок в області стеганографії PDF
Антон Дмитрович Сорокун 72-76

Технології та обладнання виробництва

Дослідження втомного руйнування бандажів коліс тягового рухомого складу PDF
Ростислав Юрійович Дьомін 77-83
Лабораторія сенсорного аналізу як сучасний інструмент в технології вина PDF (Русский)
Элдар Жораевич Иукуридзе, Оксана Борисовна Ткаченко, Сергій Вікторович Кисельов 83-89
Чисельне моделювання процесу фільтрації газу і води на основі разностно-ітераційного методу в рухомих сітках PDF (Русский)
Сардар Юсуб Гасымов, Ращад Сирадж Мамедов 89-93

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Класифікація професійних захворювань та їх профілактика PDF
Наталія Іванівна Годун, Оксана Миколаївна Миздренко, Марина Анатоліївна Буц, Наталія Анатоліївна Харченко 94-98
Вплив на навколишнє природне середовище (НПС) бурових робіт та відходів буріння нафтогазових свердловин PDF
Надія Іванівна Рикусова 98-102
Удосконалення системи обліку, оцінки і моніторингу техногенних родовищ з використанням геоінформаційних технологій PDF
Артем Володимирович Павличенко, Юрій Володимирович Бучавий, Вячеслав Вікторович Федотов, Ольга Володимирівна Деменко, Карина Володимирівна Тріпачова 103-108

Комп’ютерно-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн

Застосування методу контурного аналізу зображень в системі обробки мультимедійного стрілецької тренажера PDF (Русский)
Алексей Владимирович Беляев, Олег Викторович Зубков, Владимир Михайлович Карташов 109-118
Технологія для автоматизації створення контенту систем комп’ютерного навчання PDF PDF
Вячеслав Олегович Ліскін 118-127