Управління енергоспожіванням в безпроводових сенсорних мережах

Валерій Антонович Романюк, Олександр Володимирович Жук, Дмитро Віталійович Ткаченко

Анотація


У статті проведено аналіз методів управління витратами енергоресурсу вузлів, які використовуються в безпроводових сенсорних мережах. Проведена їх класифікація та запропоновано напрямки їх подальшого вдосконалення. Проведені дослідження показали, що застосування розглянутих методів дозволяє, в середньому, збільшити тривалість роботи мережі в 1, 5 ... 2 рази і зменшити середню потужність передачі на сайт ретрансляції на 10 %. 


Ключові слова


безпровідні сенсорні мережі; методи управління витратами енергоресурсу вузлів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhuk, O. V., Romaniuk, V. A., Sova, O. Ya. (2016). Metodolohichni osnovy upravlinnia perspektyvnymy neodnoridnymy bezprovodovymy sensornymy merezhamy taktychnoi lanky upravlinnia viiskamy. Priorytetni napriamky rozvytku telekomunikatsiinykh system ta merezh spetsialnoho pryznachennia. Kyiv: VITI NTUU „KPI”, 34–44.

Zhuk, O. V., Sova, O. Ya., Romaniuk, V. A. (2011). Arkhitektura systemy upravlinnia merezhamy MANET. Problemy telekomunikatsii – 2011. Kyiv: ITS NTUU „KPI”, 77.

ElBatt, T., Ephremides, A. (2004). Joint Scheduling and Power Control for Wireless Ad Hoc Networks. IEEE Transactions on Wireless Communications, 3 (1), 74–85. doi: 10.1109/twc.2003.819032

Jung, E.-S., Vaidya, N. H. (2002). A power control MAC protocol for ad hoc networks. Proceedings of the 8th Annual International Conference on Mobile Computing and Networkin – MobiCom ’02. doi: 10.1145/570649.570651

Minochkin, A. I., Romanyuk, V. A. (2003). Upravlenie topologiey mobil'noy radioseti. Zv‘yazok, 2, 28–33.

Song, W.-Z., Wang, Y., Li, X.-Y. (2004). Localized algorithms for energy efficient topology in wireless ad hoc networks. Proceedings of the 5th ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing – MobiHoc ’04. doi: 10.1145/989459.989473

Nasipuri, A., Li, K., Sappidi, U. R. (2002). Power consumption and throughput in mobile ad hoc networks using directional antennas. Proceedings. Eleventh International Conference on Computer Communications and Networks. doi: 10.1109/icccn.2002.1043137

Naraynaswamy, S., Kawadia, V., Sreenivas, R. S., Kumar, P. R. (2002). Power control in ad-hoc networks: Theory. Architecture, algorithm and implementation of the COMROW protocol. In Proceedings of EuroWireless’02, 156–162.

Feeney, L. M., Nilsson, M. (2001). Investigating the energy consumption of a wireless network interface in an ad hoc networking environment. Proceedings IEEE INFOCOM 2001. Conference on Computer Communications. Twentieth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Society (Cat. No.01CH37213). doi: 10.1109/infcom.2001.916651

Singh, S., Raghavendra, C. S. (1998). PAMAS – power aware multi-access protocol with signalling for ad hoc networks. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 28 (3), 5–26. doi: 10.1145/293927.293928

Awerbuch, B., Holmer, D., Rubens, H. (2004). The pulse protocol: energy efficient infrastructure access. IEEE INFOCOM 2004. doi: 10.1109/infcom.2004.1357031

Heinzelman, W. R., Kulik, J., Balakrishnan, H. (1999). Adaptive protocols for information dissemination in wireless sensor networks. Proceedings of the 5th Annual ACM/IEEE International Conference on Mobile Computing and Networking – MobiCom ’99. doi: 10.1145/313451.313529

Toh, C.-K. (2001). Maximum battery life routing to support ubiquitous mobile computing in wireless ad hoc networks. IEEE Communications Magazine, 39 (6), 138–147. doi: 10.1109/35.925682

Zhu, J., Qiao, C., Wang, X. (2004). A comprehensive minimum energy routing scheme for wireless ad hoc networks. IEEE INFOCOM 2004. doi: 10.1109/infcom.2004.1357028

Minochkin, A. I., Romanyuk, V. A. (2004). Metody mnozhestvennogo dostupa v mobil'nyh radiosetyah. Zviazok, 2, 46–50.

Romaniuk, V. A. (2001). R-zonovyi metod marshrutyzatsii v avtomatyzovanykh merezhakh radiozviazku. Zbirnyk naukovykh prats KVIUZ, 3, 182–186.

Minochkin, A. I., Romanyuk, V. A. (2005). Metodologiya operativnogo upravleniya mobil'nymi radiosetyami. Zviazok, 2, 53–58.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 

Жук, О. В. Методологічні основи управління перспективними неоднорідними безпроводовими сенсорними мережами тактичної ланки управління військами [Текст]: ІХ наук.-практ. конф. / О. В. Жук, В. А. Романюк, О. Я. Сова // Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. – К.: ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2016. – С. 34–44.

Жук, О. В. Архітектура системи управління мережами MANET [Текст]: V Міжнар. наук.-тех. конф. / О. В. Жук, О. Я. Сова, В. А. Романюк // Проблеми телекомунікацій – 2011. – К.: ІТС НТУУ „КПІ”, 2011. – С. 77.

ElBatt, T. Joint Scheduling and Power Control for Wireless Ad Hoc Networks [Text] / T. ElBatt, A. Ephremides // IEEE Transactions on Wireless Communications. – 2004. – Vol. 3, Issue 1. – P. 74–85. doi: 10.1109/twc.2003.819032 

Jung, E.-S. A power control MAC protocol for ad hoc networks [Text] / E.-S. Jung, N. H. Vaidya // Proceedings of the 8th annual international conference on Mobile computing and networking – MobiCom '02. – 2002. doi: 10.1145/570649.570651 

Миночкин, А. И. Управление топологией мобильной радиосети [Текст] / А. И. Миночкин, В. А. Романюк // Зв‘язок. – 2003. – № 2. – С. 28–33.

Song, W.-Z. Localized algorithms for energy efficient topology in wireless ad hoc networks [Text] / W.-Z. Song, Y. Wang, X.-Y. Li // Proceedings of the 5th ACM international symposium on Mobile ad hoc networking and computing – MobiHoc '04. – 2004. doi: 10.1145/989459.989473 

Nasipuri, A. Power consumption and throughput in mobile ad hoc networks using directional antennas [Text] / A. Nasipuri, K. Li, U. R. Sappidi // Proceedings. Eleventh International Conference on Computer Communications and Networks. – 2002. doi: 10.1109/icccn.2002.1043137 

Naraynaswamy, S. Power control in ad-hoc networks: Theory. Architecture, algorithm and implementation of the COMROW protocol [Text] / S. Naraynaswamy, V. Kawadia, R. S. Sreenivas, P. R. Kumar // In Proceedings of EuroWireless’02. – 2002. − Р. 156–162.

Feeney, L. M. Investigating the energy consumption of a wireless network interface in an ad hoc networking environment [Text] / L. M. Feeney, M. Nilsson // Proceedings IEEE INFOCOM 2001. Conference on Computer Communications. Twentieth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Society (Cat. No.01CH37213). – 2001. doi: 10.1109/infcom.2001.916651 

Singh, S. PAMAS – power aware multi-access protocol with signalling for ad hoc networks [Text] / S. Singh, C. S. Raghavendra // ACM SIGCOMM Computer Communication Review. – 1998. – Vol. 28, Issue 3. – P. 5–26. doi: 10.1145/293927.293928 

Awerbuch, B. The pulse protocol: energy efficient infrastructure access [Text] / B. Awerbuch, D. Holmer, H. Rubens // IEEE INFOCOM 2004. – 2004. doi: 10.1109/infcom.2004.1357031 

Heinzelman, W. R. Adaptive protocols for information dissemination in wireless sensor networks [Text] / W. R. Heinzelman, J. Kulik, H. Balakrishnan // Proceedings of the 5th annual ACM/IEEE international conference on Mobile computing and networking – MobiCom '99. – 1999. doi: 10.1145/313451.313529 

Toh, C.-K. Maximum battery life routing to support ubiquitous mobile computing in wireless ad hoc networks [Text] / C.-K. Toh // IEEE Communications Magazine. – 2001. – Vol. 39, Issue 6. – P. 138–147. doi: 10.1109/35.925682 

Zhu, J. A comprehensive minimum energy routing scheme for wireless ad hoc networks [Text] / J. Zhu, C. Qiao, X. Wang // IEEE INFOCOM 2004. – 2004. doi: 10.1109/infcom.2004.1357028 

Миночкин, А. И. Методы множественного доступа в мобильных радиосетях [Текст] / А. И. Миночкин, В. А. Романюк // Зв’язок. – 2004. – № 2. – С. 46–50.

Романюк, В. А. R-зоновий метод маршрутизації в автоматизованих мережах радіозв'язку [Текст] / В. А. Романюк // Збірник наукових праць КВІУЗ. – 2001. – № 3. – С. 182–186.

Миночкин, А. И. Методология оперативного управления мобильными радиосетями [Текст] / А. И. Миночкин, В. А. Романюк // Зв’язок. – 2005. – № 2. – С. 53–58.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Валерій Антонович Романюк, Олександр Володимирович Жук, Дмитро Віталійович Ткаченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)