Дослідження можливості та перспектив використання каналу передачі з можливістю корекції помилок в області стеганографії

Антон Дмитрович Сорокун

Анотація


Розглядається такий спосіб організації захищеного спілкування двох суб’єктів від атак та ненавмисних змін, як стеганографія. Пропонується використовувати коди з можливістю виправлення помилок, описано механіку й принципи роботи з ними. В експериментальній частині тестується стеганографічна ємність кодів Ріда-Соломона і можливість включення додаткових біт інформації до стеганоповідомлення. Результатом дослідження є обґрунтування перспективи подальших досліджень застосування коригуючих кодів в області стеганографії.


Ключові слова


стеганографія; коригуючі коди; коди Ріда-Соломона; шифрування; мережі зв'язку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kokhanovych, H. F., Puzyrenko, A. Iu. (2006). Kompiuterna stehanohrafiia. Teoriia i praktyka. Kyiv: «MK-Press», 288.

Vatolyn, D., Ratushniak, A., Smyrnov, M., Yukin, V., Vatolyn, D. (2003). Metody stysnennia danykh. Prystrii arkhivatoriv, stysnennia zobrazhen i video, Moscow: «DIALOH-MIFI», 384.

Shennon, K. (1963). Raboty po teorii informacii i kibernetike. Moscow: Inostrannaja literatura, 832.

Rudoj, V. M. (2004). Sistemy peredachi informacii. Moscow: MGOU, 171.

Brojdo, V. (2002). Vychislitel'nye sistemy, seti i telekommunikacii. Saint Petersburg: Piter, 688.

Yevseiev, S., Hryhorii, K., & Liekariev, Y. (2016). Developing of multi-factor authentication method based on niederreiter-mceliece modified crypto-code system. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(4 (84)), 11–23. doi:10.15587/1729-4061.2016.86175

Horbenko, Iu. Y., Mordvynov, R. I., Kuznetsov, O. O. (2014). Development of mathematical and software models of the perspective encryption algorithm for implementation verification. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(9(71)), 39. doi:10.15587/1729-4061.2014.28010

Andrushchenko, D. M., Kozyna, H. L. (2014). The method of the internet authorization for the protection of shareware programs. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(2 (70)), 23–27. doi:10.15587/1729-4061.2014.26302

Zheleznjak, A. A., Katorin, Ju. F., Smetjuh, N. P., Dorovskoj, V. A., Chernyj, S. G. (2015). Ensuring the invariance of the pattern recognition system of the marine vessel systems in the process of fishing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(2(78)), 47–54. doi:10.15587/1729-4061.2015.55696

Zhilenkov, A., Chernyi, S. (2015). Investigation Performance of Marine Equipment with Specialized Information Technology. Procedia Engineering, 100, 1247–1252. doi:10.1016/j.proeng.2015.01.490


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Коханович, Г. Ф. Комп'ютерна стеганографія. Теорія і практика [Текст] / Г. Ф. Коханович, А. Ю. Пузиренко. – Київ: «МК-Пресс», 2006. – 288 с.

Ватолин, Д. Методи стиснення даних. Пристрій архіваторів, стиснення зображень і відео [Текст] / Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкін. – М.: «ДІАЛОГ-МІФІ», 2003. – 384 с.

Шеннон, К. Работы по теории информации и кибернетике [Текст] / К. Шеннон. – М.: Иностранная литература, 1963. – 832 с.

Рудой, В. М. Системы передачи информации [Текст] / В. М. Рудой. – М.: МГОУ, 2004. – 171 с.

Бройдо, В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст] / В. Бройдо. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с.

Yevseiev, S. Developing of multi-factor authentication method based on niederreiter-mceliece modified crypto-code system [Text] / S. Yevseiev, K. Hryhorii, Y. Liekariev // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – No. 6/4 (84). – P. 11–23. doi:10.15587/1729-4061.2016.86175

Horbenko, Iu. Y. Development of mathematical and software models of the perspective encryption algorithm for implementation verification [Text] / Iu. Y. Horbenko, R. I. Mordvynov, O. O. Kuznetsov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2014. – No. 5/9 (71). – P. 39–45. doi:10.15587/1729-4061.2014.28010

Andrushchenko, D. M. The method of the internet authorization for the protection of shareware programs [Text] / D. M. Andrushchenko, H. L. Kozyna // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2014. – No. 4/2 (70). – P. 23–27. doi:10.15587/1729-4061.2014.26302

Zheleznjak, A. A.Ensuring the invariance of the pattern recognition system of the marine vessel systems in the process of fishing [Text] / A. A. Zheleznjak, Ju. F. Katorin, N. P. Smetjuh, V. A. Dorovskoj, S. G. Chernyj // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – No. 6/2 (78). 47–54. doi: 10.15587/1729-4061.2015.55696

Zhilenkov, A.Investigation Performance of Marine Equipment with Specialized Information Technology [Text] / A. Zhilenkov, S. Chernyi // Procedia Engineering. – 2015. – No. 100. – P. 1247–1252. doi: 10.1016/j.proeng.2015.01.490Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Антон Дмитрович Сорокун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)