Чисельне моделювання процесу фільтрації газу і води на основі разностно-ітераційного методу в рухомих сітках

Сардар Юсуб Гасымов, Ращад Сирадж Мамедов

Анотація


Як відомо, одномірні і двовимірні завдання витіснення газу водою або води газом з урахуванням капілярних сил і відносних фазових проникностей, раніше досліджувалися у багатьох роботах [1–4]. Але в цих роботах не враховувалися деякі важливі властивості газу, а саме-сверхсжімаемость газу, ефект прослизання і залежності в'язкості газу від тиску. У зв'язку з цим чисельне дослідження таких задач має важливе теоретичної і практичної інтерес.


Ключові слова


капілярні сили; багатофазна фільтрація; рухлива сітка; ефект прослизання; закон Дарсі; метод прогін; метод Ньютона; газо-водяний суміш.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Pirmamedov, V. G. (1975). Ob odnom raznostno – iteracionnom metode v podvizhnyh setkah resheniya nekotoryh nelineinyh zadach teoriy fil'traciy i teploprovodnosti. Dep. v VINITI, No. 2027-75.

Dranchuk, P. M., Flores, J. (1975). Non-Darcy Transient Radial Gas Flow Through Porous Media. Society of Petroleum Engineers Journal, 15 (02), 129–139. doi: 10.2118/4595-pa

Babaev, T. A., Musaev, G. M., Pirmamedov, V. G. (1977). Chislennoe modelirovanie processov nestacionarnoi fil'traciy gaza i vody v poristoi srede. Chislennoe reshenie zadach fil'traciy mnogofaznoi neszhimaemoi zhidkosti. Novosibirsk.

Musaev, G. M., Pirmamedov, V. G., Shirinov, K. F. (1983). Chislennoe modelirovanie processov dvuhfaznoi i trekhfaznoi fil'traciy na osnove raznostno-iteracionnogo metoda v podvizhnyh setkah. Dinamika mnogofaznyh sred. Novosibirsk, 223–227.

Samarskiy, A. A. (1983). Vvedenie v teoriyu raznostnyh skhem. Moscow: Nauka.

Korotaev, Yu. P., Zakirov, S. N. (1968). Kompleksnaya razvedka i razrabotka gazovyh mestorozhdeniy. Moscow: Nedra, 429.

Aziz, H., Settari, Eh. (1982). Matematicheskoe modelirovanie plastovyh sistem. Moscow: Nedra, 407.

Basniev, K. S., Vlasov, A. M., Kochina, I. N., Maksimov, V. M. (1986). Podzemnaya gidravlika. Moscow: Nedra, 303.

Korotaev, Yu. P., Zakirov, S. N. (1981). Teoriya i proektirovanie razra-botki gazovyh i gazokondensatnyh mestorozhdeniy. Moscow: Nedra, 296.

Barenblatt, G. I., Entov, V. M., Ryzhik, V. M. (1984). Dvizhenie zhidkostey i gazov v prirodnyh plastah. Moscow: Nedra, 211.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Пирмамедов, В. Г. Об одном разностно – итерационном методе в подвижных сетках решения некоторых нелинейных задач теории фильтрации и теплопроводности [Текст] / В. Г. Пирмамедов. – Деп. в ВИНИТИ, 1975. – № 2027-75.

Dranchuk, P. M. Non-Darcy Transient Radial Gas Flow Through Porous Media [Text] / P. M. Dranchuk, J. Flores // Society of Petroleum Engineers Journal. – 1975. – Vol. 15, Issue 02. – P. 129–139. doi: 10.2118/4595-pa 

Бабаев, Т. А. Численное моделирование процессов нестационарной фильтрации газа и воды в пористой среде [Текст] / Т. А. Бабаев, Г. М. Мусаев, В. Г. Пирмамедов // Численное решение задач фильтрации многофазной несжимаемой жидкости. – Новосибирск, 1977.

Мусаев, Г. М. Численное моделирование процессов двухфазной и трехфазной фильтрации на основе разностно-итерационного метода в подвижных сетках [Текст] / Г. М. Мусаев, В. Г. Пирмамедов, К. Ф. Ширинов // Динамика многофазных сред. – Новосибирск, 1983. – С. 223–227.

Самарский, А. А. Введение в теорию разностных схем [Текст] / А. А. Самарский. – М.: Наука, 1983.

Коротаев, Ю. П. Комплексная разведка и разработка газовых месторождений [Текст] / Ю. П. Коротаев, С. Н. Закиров. – М.: Недра, 1968. – 429 c.

Азиз, Х. Математическое моделирование пластовых систем [Текст] / Х. Азиз, Э. Сеттари. – М.: Недра, 1982. – 407 c.

Басниев, К. С. Подземная гидравлика [Текст] / С. Басниев, А. М. Власов, И. Н. Кочина, В. М. Максимов. – М.: Недра, 1986. – 303 c.

Коротаев, Ю. П. Теория и проектирование разра-ботки газовых и газоконденсатных месторождений [Текст] / Ю. П. Коротаев, С. Н. Закиров. – М.: Недра, 1981. – 296 c.

Баренблатт, Г. И. Движение жидкостей и газов в природных пластах [Текст] / Г. И. Баренблатт, В. М. Ентов, В. М. Рыжик. – М.: Недра, 1984. – 211 c.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Сардар Юсуб Гасымов, Ращад Сирадж Мамедов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)