Розробка системи стеження за рухом сонця для підвищення ККД сонячних електростанцій

Ярослав Анатолійович Кулик, Богдан Петрович Книш, Михайло Володимирович Шкуран, Олена Володимирівна Черноволик

Анотація


Обґрунтовано вибір типу реалізації структурної схеми для 2-хосьового поворотного механізму для сонячної панелі. Розроблено функціональну схему слідкування за рухом сонця через фотодатчики на цифровій елементній базі та програмне забезпечення на базі пристрою Arduino. Обґрунтоване розміщення фотодатчиків, яке дозволяє виконувати незалежне спостереження по 2-м осям. Розроблений пристрій збільшує вартість лише на 10 %, дозволяє підвищити ККД з 10–15 % до 40–55 % і має термін окупності 5–6 років

Ключові слова


2-хосьвий сонячний трекер; схема стеження за рухом сонця через фотодатчики.

Повний текст:

PDF

Посилання


Sukhov, V., Kozei, Y. (2017). Analysis of mass-energy balance of unmanned aircraft fueled by solar energy. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (9 (87)), 10–18. doi: 10.15587/1729-4061.2017.101974

Limarenko, A. N. (2013). Potential and necessity to develop nontraditional renewable energy in Ukraine. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (8 (65)), 14–19. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/18120/15868

Bobliakh, S. R., Melniichuk, M. M., Melnyk, V. S., Ihnatiuk, R. M. (2012). Vidnovliuvalni dzherela enerhii. Lutsk: Volynskyi natsionalnyi universytet im. Lesi Ukrainky, 227.

Chernobrovkin, A. V. (2010). Fotoelektrychni systemy zhyvlennia avtonomnoi aparatury: soniachni batarei. Visnyk Derzhhidrohrafii, 6–8.

Tytko, R., Kalinichenko, V. M. (2010). Vidnovliuvalni Dzherela Enerhii (dosvid Polshchi dlia Ukrainy). Varshava: OWG, 530.

Autodesk Circuits. Available at: https://circuits.io/

Shvets, E. Ya. (2007). Tekhnolohii i materialy soniachnoi enerhetyky. Zaporizhzhia: ZDIA, 239.

Vidnovliuvana enerhetyka – odna z hlobalnykh ta kliuchovykh tsilei liudstva. Available at: http://uare.com.ua/novyny/471-vidnovlyuvana-energetika-odna-z-globalnikh-ta-klyuchovikh-tsilej-lyudstva.html

Instytut vidnovliuvanoi enerhetyky NAN Ukrainy. Available at: http://www.ive.org.ua/

Derzhenerhoefektyvnosti Ukrainy. Available at: http://saee.gov.ua/uk

Zelenyi taryf, vprovadzhennia proektiv dlia fizychnykh ta yurydychnykh osib. Zarobitok na alternatyvnii enerhetytsi. Available at: http://www.ecosvit.net/ua/zeleniy-tarif

Kulyk, Ya. A., Shkuran, M. V. (2017). Systema stezhennia za rukhom sontsia. Materialy XLVI Naukovo-tekhnichnoi konferentsii fakultetu kompiuternykh system i avtomatyky (2017). Vinnytsia. Available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2017/paper/view/2402/2618


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Sukhov, V. Analysis of mass-energy balance of unmanned aircraft fueled by solar energy [Text] / V. Sukhov, Y. Kozei // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 3, Issue 9 (87). – P. 10–18. doi: 10.15587/1729-4061.2017.101974 

Лимаренко, А. Н. Потенциал и необходимость развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии в Украине [Текст] / А. Н. Лимаренко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – Т. 5, № 8 (65). – С. 14–19. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/18120/15868

Боблях, С. Р. Відновлювальні джерела енергії [Текст]: монографія / С. Р. Боблях, М. М. Мельнійчук, В. С. Мельник, Р. М. Ігнатюк. – Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. – 227 с.

Чернобровкін, А. В. Фотоелектричні системи живлення автономної апаратури: сонячні батареї [Текст] / А. В. Чернобривкін // Вісник Держгідрографії. – 2010. – С. 6–8.

Титко, Р. Відновлювальні Джерела Енергії (досвід Польщі для України) [Текст]: навч. пос. / Р. Титко, В. М. Калініченко. – Варшава: OWG, 2010. – 530 с.

Autodesk Circuits [Electronic resource]. – Available at: https://circuits.io/

Швець, Е. Я. Технології і матеріали сонячної енергетики [Текст]: монографія / Е. Я. Швець. – Запоріжжя: ЗДІА, 2007. – 239 c.

Відновлювана енергетика – одна з глобальних та ключових цілей людства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uare.com.ua/novyny/471-vidnovlyuvana-energetika-odna-z-globalnikh-ta-klyuchovikh-tsilej-lyudstva.html

Інститут відновлюваної енергетики НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ive.org.ua/

Держенергоефективності України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://saee.gov.ua/uk

Зелений тариф, впровадження проектів для фізичних та юридичних осіб. Заробіток на альтернативній енергетиці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecosvit.net/ua/zeleniy-tarif

Кулик, Я. А. Система стеження за рухом сонця [Електронний ресурс] / Я. А. Кулик, М. В. Шкуран // Матеріали XLVI Науково-технічної конференції факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017). - Вінниця, 2017. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2017/paper/view/2402/2618Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Ярослав Анатолійович Кулик, Богдан Петрович Книш, Михайло Володимирович Шкуран, Олена Володимирівна Черноволик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)