Класифікація професійних захворювань та їх профілактика

Наталія Іванівна Годун, Оксана Миколаївна Миздренко, Марина Анатоліївна Буц, Наталія Анатоліївна Харченко

Анотація


У статті висвітлено основні законодавчі і нормативні документи у сфері охорони здоров’я працюючих. Розкрито важливість профілактичного напрямку у вирішенні цього питання. Представлено гігієнічну характеристику професійних захворювань, їх класифікацію з урахуванням шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу. Описано основні профілактичні заходи для запобігання негативному впливу виробничих шкідливостей на організм людини. Зокрема, приділено увагу засобам індивідуального захисту та організації медичних оглядів працюючих. 


Ключові слова


умови праці; виробничі шкідливості; професійні захворювання; профілактика; засоби індивідуального захисту

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakonodavstvo Ukrainy pro okhoronu pratsi. Vol. 3 (1995). Kyiv, 572.

Soldak, I. I., Yavorovskyi, O. P., Briukhanova, S. T., Pavlovych, L. V., Stovbun, O. I. (2004). Hihiyena pratsi. Kyiv: Medytsyna, 144.

Kerb, L. P. (2003). Osnovy okhorony pratsi. Kyiv: KNEU, 215.

Zhydetskyi, V. Ts. (2003). Osnovy okhorony pratsi. Kyiv: Osnova, 151.

Deineha, V. H. (1993). Profesiyni khvoroby. Kyiv: Vyshcha shkola, 232.

Artamonova, V. T., Shatalov, N. N. (1988). Professional'nye bolezni. Moscow: Medicina, 416.

Handziuk, M. P., Zhelibo, Ye. P., Khalimovskyi, M. O. (2006). Osnovy okhorony pratsi. Kyiv: Karavela, 392.

Kostiuk, I. F., Kapustnyk, V. A. (2003). Profesiyni khvoroby. Kyiv: «Zdorovia», 636.

Izmerov, N. F., Monaenkova, A. M., Tarasova, L. A. (1996). Professional'nye zabolevaniya. Vol. 1, Vol. 2. Moscow: Medicina, 336, 480.

Tkachuk, K. N., Khalimovskyi, M. O., Zatsarnyi, V. V. (2006). Osnovy okhorony pratsi. Kyiv: Osnova, 444.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Законодавство України про охорону праці. Т. 3 [Текст]. – К., 1995. – 572 с.

Солдак, І. І. Гігієна праці [Текст]: навч. пос. / І. І. Солдак, О. П. Яворовський, С. Т. Брюханова, Л. В. Павлович, О. І. Стовбун. – К.: Медицина, 2004. – 144 с.

Керб, Л. П. Основи охорони праці [Текст]: навч. пос. / Л. П. Керб. – К.: КНЕУ, 2003. – 215 с.

Жидецький, В. Ц. Основи охорони праці [Текст]: навч. пос. / В. Ц. Жидецький. – К.: Основа, 2003. – 151 с.

Дейнега, В. Г. Професійні хвороби [Текст] / В. Г. Дейнега. – К.: Вища школа, 1993. – 232 с.

Артамонова, В. Т. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. / В. Т. Артамонова, Н. Н. Шаталов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1988. – 416 с.

Гандзюк, М. П. Основи охорони праці [Текст]: підр. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський. – К.: Каравела, 2006. – 392 с.

Костюк, І. Ф. Професійні хвороби [Текст] / І. Ф. Костюк, В. А. Капустник. – К.: «Здоров’я», 2003. – 636 с.

Измеров, Н. Ф. Профессиональные заболевания. Т. 1, Т. 2 [Текст] / Н. Ф. Измеров, А. М. Монаенкова, Л. А. Тарасова. – М.: Медицина, 1996. – 336 с., 480 с.

Ткачук, К. Н. Основи охорони праці [Текст]: підр. / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний. – К.: Основа, 2006. – 444 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Наталія Іванівна Годун, Оксана Миколаївна Миздренко, Марина Анатоліївна Буц, Наталія Анатоліївна Харченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)