Розв’язування системи рівнянь Нав’є-Стокса для оцінки динамічної рівноваги системи «галактика – космічний простір Всесвіту»

Василь Варфоломійович Онищук

Анотація


На основі аналітичного розв’язування замкненої системи рівнянь Нав’є-Стокса виконана оцінка морфологічного стану галактики Всесвіту при динамічній рівновазі системи «галактика – космічний простір Всесвіту». За отриманими розрахунковими формулами оцінено динамічну стійкість Всесвіту. Отримані результати розрахунків характеристик галактики дають можливість стверджувати про наявності  в її центрі стійкого ядра у вигляді “чорної діри”. Ядро галактики являє собою нейтральну зону у вигляді мезовира, який обертається проти годинникової стрілки і, таким чином, підтримує у поперечному вимірі динамічну рівновагу системи «галактика – космічний простір Всесвіту».


Ключові слова


динамічна система «галактика – космічний простір Всесвіту»; динамічна рівновага системи; рівняння Нав’є–Стокса; “заморожена” турбулентність; явище поперечно–поздовжньої циркуляції; пристінна зона.

Повний текст:

PDF

Посилання


Onischuk, V. (2012). Pat. No. 74286 UA. Trap for Tornado. МPK: H99Z 99/00. No. u 2012 03674; declareted: 27.03.2012; published: 25.10.2012, Bul. No. 20, 6.

Onischuk, V. (2011). Pat. No. 61382 UA. Neuron gun. МPK: E21B 1/00. No. u201008293; declareted: 02.07.2010; published: 25.07.2011, Bul. No. 14, 2.

Onischuk, V. (2012). Pat. No. 71408 UA. Spacecraft "ABI". МPK: B64G 1/00. No. u 2012 00200; declareted: 06.01.2012; published: 10.07.2012, Bul. No. 13, 4.

Onischuk, V. (2014). Pat. No. 92873 UA. Supercosmic ship. МPK: B64G 1/00. No. u 2014 03053; declareted: 26.03.2014; published: 10.09.2014, Bul. No. 17, 5.

Onyschuk, V. (2016). Solving the Navier-Stokes equations for the wing of an aircraft. Vol. 1. Differential and integral equations, their application. Kyiv. NTTU "KPI", 222–225.

Onyschuk, V. (2016). Solving the Navier-Stokes equations for estimating the dynamic equilibrium of the "flow-channel" system. Hydrology, hydrochemistry and hydroecology, 4, 6–24.

Onyschuk, V. (2017). Solving of the Navier-Stokes equations for assessing the dynamic equilibrium of the cyclone-anticyclone system. Physical geography and geomorphology, 1 (85), 90–100.

Sedov, L. (1983). Mechanics of a continuous medium. Vol. 1. Мoscow: Nauka, 528.

Dmitrevsky, V. (1962). Hydromechanics. Мoscow: Marine Transport, 296.

Voytkunsky, Ya., Fadeev, Yu., Fedyaevsky, K. (1982). Hydromechanics. Leningrad: Shipbuilding, 456.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Пат. № 74286 UA. Пастка для торнадо. МПК: H99Z 99/00 [Текст] / Онищук В. В. – № u 2012 03674; заявл. 27.03.2012; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20. – 6 с.

Пат. № 61382 UA. Нейронна пушка. МПК: E21B 1/00 [Текст] / Онищук В. В. – № u201008293; заявл. 02.07.2010; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14. – 2 с.

Пат. № 71408 UA. Космічний корабель “абья”. МПК: B64G 1/00 [Текст] / Онищук В. В. – № u 2012 00200; заявл. 06.01.2012; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13. – 4 с.

Пат. № 92873 UA. Суперкосмічний корабель. МПК: B64G 1/00 [Текст] / Онищук В. В. – № u 2014 03053; заявл. 26.03.2014; опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17. – 5 с.

Онищук, В. В. Розв’язування системи рівнянь Нав’є-Стокса для крила літака. Т. 1 [Текст]: матер. конф. / В. В. Онищук // Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – Київ: НТТУ «КПІ», 2016. – С. 222–225.

Онищук, В. В. Розв’язування системи рівнянь Нав’є-Стокса для оцінки динамічної рівноваги системи «потік-русло» [Текст] / В. В. Онищук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2016. – № 4. – С. 6–24.

Онищук, В. В. Розв’язування системи рівнянь Нав’є-Стокса для оцінки динамічної рівноваги системи «циклон-антициклон» [Текст] / В. В. Онищук // Фізична географія та геоморфологія. – 2017. – Вип. 1 (85). – С. 90–100.

Седов, Л. И. Механика сплошной среды. Т. 1 [Текст] / Л. И. Седов. – М.: Наука, 1983. – 528 с.

Дмитревский, В. И. Гидромеханика [Текст] / В. И. Дмитревский. – М.: Морской транспорт, 1962. – 296 с.

Войткунский, Я. И. Гидромеханика [Текст]: учеб. / Я. И. Войткунский, Ю. И. Фадеев, К. К. Федяевский. – 2-е изд., перер. и доп. – Л.: Судостроение, 1982. – 456 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Василь Варфоломійович Онищук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)