Том 60 (2014)

Зміст

Матеріалознавство

Дослідження впливу реконструкції нанопорошку алмазу на адсорбцію іонів міді PDF (Русский)
Л. П. Антоненко, А. П. Хохотва, Ю. Н. Заднипрянец, В. В. Тимошенко, Т. И. Демышок, О. Н. Дзюбак 3-8
Вплив тиску робочої атмосфери на формування вакуумно-дугових покриттів ZrN та (Zr-Ti-Ta-Hf-V-Nb)N PDF
Олег Валентинович Соболь, А. О. Андреєв, І. В. Сердюк, В. Ф. Горбань, Н. В. Пінчук, А. О. Мейлехов, Є. О. Дума, Д. М. Бабец 9-14
Дослідження механізму гелеутворення в гібридних гелях кремнезему зі зниженою схильністю до агрегування PDF (Русский)
О. Б. Скородумова, А. Ю. Лозовской, А. Ю. Лозовской, Е. В. Тарахно, Е. В. Тарахно, Т. Б. Гонтар, Т. Б. Гонтар 14-19
Підвищення якісних характеристик термоантрацита для виробництва вугільної продукції металургійного призначення PDF (Русский)
Е. И. Цыбуля 19-24

Автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами

Використання можливостей VBA для зменшення трудомісткості створення програм PDF (Русский)
И. А. Казак 25-31
Підтримка функціонування біогазової установки у складі когенераційної системи PDF
Є. Є. Чайковська, Б. І. Молодковець 31-36
Електромагнітна сумісність складноструктурованих електропостачальних систем промислових підприємств PDF
Я. С. Бедерак 37-45
Прецизійний генератор живлення для комплексів однодротової передачі електричної енергії PDF
І. А. Алексеєв, О. В. Садовой, А. І. Трикіло, М. В. Бабенко 46-51
Лінеаризація зворотними зв’язками рівнянь динаміки узагальненого електромеханічного об’єкта з диференційними рівняням спостережуваності PDF (Русский)
Р. С. Волянський, А. В. Садовой 52-56
Визначення технічного стану елегазових високовольтних вимикачів в умовах експлуатації PDF
В. М. Кутін, О. Є. Рубаненко, С. В. Мисенко 57-67
Оптимізація функціонування розосереджених джерел енергії в локальних електричних системах PDF
П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко, Ю. В. Малогулко, Ю. В. Малогулко 68-77
Математичні моделі оптимізації параметрів дії лазерного променя на багатошарові біосистеми PDF
Д. А. Левкін 77-84
Аналіз ймовірнісних параметрів моделей корпоративних комп'ютерних мереж на основі імітаційного моделювання PDF (Русский) PDF (Русский)
С. Н. Иевлева, Е. С. Иевлев, Е. С. Иевлев 85-91
Перевірка адекватності теплової динамічної моделі асинхронного двигуна, що працює в мережі з неякісною електроенергією Без заголовку (Русский) PDF (Русский)
Виталий Вадимович Кузнецов 92-101

Технології та обладнання виробництва

Зниження інкрустації дістіллера шляхом зняття пересичення за сульфатом в реакторі-змішувачі відділення дистиляції PDF (Русский)
Д. В. Филоненко, В. Ф. Райко, А. В. Шестопалов 102-110
Математичне моделювання масоперенесення гексану в порах силікагелю PDF
О. К. Нестеренко, Т. В. Бойко, Ю. О. Безносик 110-116
Експериментальні дослідження високошвидкісного інструментального затискного патрона PDF (Русский)
Ю. Н. Кузнецов, В. А. Недобой, Хамуйела Ж. А. Герра 117-124
Розчинність відкладень гідрокарбонату натрію, що утворюються в карбонізаційних колонах виробництва кальцинованої соди PDF (Русский)
В. Ф. Райко, М. А. Цейтлин 124-129
Гідростатичний сферичний опорний вузол поворотного стола із струменевим приводом мікропереміщень PDF
С. В. Струтинський 130-138
Дослідження впливу періодів переключення пальників на однорідність температурного поля скловарної печі PDF
В. С. Цапар 138-144
Оптимальное управление распределением материальных потоков технологической линии производства газобетона PDF (Русский)
Э. М. Кулинич 145-151
Гідростатичний сферичний опорний вузол поворотного стола із струменевим приводом мікропереміщень PDF (Русский)
М. В. Евланов, Н. В. Васильцова, В. А. Никитюк 151-166

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Сучасні шляхи зниження рівнів професійної патології у робітників, які підлягають впливу локальної вібрації PDF
В. А. Андронов, О. М. Бухман 167-173
Методи і прилади контролю викидів автозаправних станцій PDF
В. М. Івасенко, В. П. Приміський 174-180