Вдосконалення критерію оцінювання екологічного стану території, прилеглої до місця зберігання відходів

Володимир Юрійович Колосков

Анотація


Вдосконалено інтегральний критерій оцінювання екологічного стану території за показником рівня її екологічного резерву. Новизна отриманого результату полягає у використанні в якості відгуків довкілля на дію факторів негативного впливу величин, які характеризують деградаційні процеси в екосистемах. Формалізоване представлення показників рівня екологічного резерву надає можливість використовувати їх для оцінювання екологічного стану території у імітаційних числових експериментах з дослідження станів місця зберігання відходів, що відповідають реалізації в ньому надзвичайних ситуацій різного походження. Використання вдосконаленого критерію екологічного резерву дозволяє формувати комплексну оцінку екологічного стану території у короткотерміновій перспективі, а також надавати прогноз розвитку процесу деградації в ній.


Ключові слова


екологічний стан; інтегральний критерій; екологічний резерв; ступінь деградації; відходи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Plyatsuk, L. D., Chernish, E. Yu., Plyatsuk, D. L. (2014). Synergetics: ecosystem processes. Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 6 (89), 1, 137–142.

Lysychenko, H. V., Zabulonov, Yu. L., Khmil, H. A. (2008). Pryrodnyi, tekhnohennyi ta ekolohichnyi ryzyky: analiz, otsinka, upravlinnia. Kyiv: Naukova dumka, 543.

Harlamova, E. V., Malevanyj, M. S., Pljacuk, L. D. (2012). Theoretical bases managements by ecological safety of the technogenic loaded region. Ecological Safety, 1 (13), 9–12.

Shevchuk, V. Ya., Satankin, Yu. M., Biliavskyi, H. A. et. al.; Biliavskyi, H. A. (2004). Ekolohichne upravlinnia. Kyiv: Lebid, 430.

Prykhodko, M. М. (2012). Theoretical and methodological fundamentals of geosystems’ ecological safety. The scientific issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National pedagogical university. Series: geography, 1 (31), 179–191.

Bobrovs'kyj, A. L. (2014). Pytannja ocinky vplyvu na navkolyshnje seredovyshhe. Rivne : Prynt Hauz, 543.

Vambol, S. O., Koloskov, V. Yu. (2016). Improvement of the method of assessment of environmental condition of territory adjoined to wastes storage place based on environmental reserve criterion. Bulletin of NTU “KhPI”. Series: Mechanical-technological systems and complexes, 49 (1221), 101–105.

Vambol, S. O., Vambol, V. V., Koloskov, V. Yu., Derkach, Yu. F. (2016). Forecasting of safety level of unauthorized landfill based on simulation modelling. Environmental safety, 2/2016 (22), 51–58.

Jevropejs'kyj parlament ta Rada Jevropejs'kogo Sojuzu (2006). Vodna ramkova dyrektyva EC 2000/60/EC. Osnovni terminy ta i'h vyznachennja. Kyiv, 240. Available at: http://dbuwr.com.ua/docs/Waterdirect.pdf

Zerkalov, D. V. (2012). Ekologichna bezpeka ta ohorona dovkillja: monografija. Kyiv, Osnova, 514. Available at: http://zerkalov.kiev.ua/sites/default/files/ebod-mz.pdf

Kriterii ocenki jekologicheskoj obstanovki territorij dlja vyjavlenija zon chrezvychajnoj jekologicheskoj situacii i zon jekologicheskogo bedstvija (1992). Available at: https://www.ecolur.org/files/uploads/pdf/metodika.pdf

Leung, W., Noble, B. F., Jaeger, J. A. G., Gunn, J. A. E. (2016). Disparate perceptions about uncertainty consideration and disclosure practices in environmental assessment and opportunities for improvement. Environmental Impact Assessment Review, 57, 89–100. doi: 10.1016/j.eiar.2015.11.001

Living Planet Report 2006 (2006). Available at: http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report_timeline/lpr_2006/

Ji, C., Hong, T. (2016). Comparative analysis of methods for integrating various environmental impacts as a single index in life cycle assessment. Environmental Impact Assessment Review, 57, 123–133. doi: 10.1016/j.eiar.2015.11.013

Aydi, A., Zairi, M., Dhia, H. B. (2012). Minimization of environmental risk of landfill site using fuzzy logic, analytical hierarchy process, and weighted linear combination methodology in a geographic information system environment. Environmental Earth Sciences, 68 (5), 1375–1389. doi: 10.1007/s12665-012-1836-3

European economic commission (2007). Monitoring okruzhajushhej sredy: rukovodstvo po primeneniju jekologicheskih pokazatelej v stranah Vostochnoj Evropy, Kavkaza i central'noj Azii. 108. Available at: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/Belgrade/CRP1.Indicators.Ru.MK.pdf

Odum, Ju., (1986). Jekologija. 1, Moscow: Mir, 328.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Пляцук, Л. Д. Синергетика: экосистемные процессы [Текст] / Л. Д. Пляцук, Е. Ю. Черныш, Д. Л. Пляцук // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2014. – № 6 (89), Ч. 1. – С. 137–142.

Лисиченко, Г. В. Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління [Текст] / Г. В. Лисиченко, Ю. Л. Забулонов, Г. А. Хміль. – К.: Наукова думка, 2008. – 543 с.

Харламова, Е. В. Теоретические основы управления экологической безопасностью техногенно нагруженного региона [Текст] / Е. В. Харламова, М. С. Малеваный, Л. Д. Пляцук // Екологічна безпека. – 2012. – № 1 (13). – С. 9–12.

Шевчук, В. Я. Екологічне управління [Текст] / В. Я. Шевчук, Ю. М. Сатанкін, Г. А. Білявський та ін.; ред. Г. А. Білявський. – К.: Лебідь, 2004. – 432 с.

Приходько, М. М. Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки геосистем [Текст] / М. М. Приходько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – 2012. – № 1 (31). – С. 179–191.

Бобровський, А. Л. Питання оцінки впливу на навколишнє середовище [Текст]: монографія / А. Л. Бобровський. – Рівне: Принт Хауз, 2014. – 543 c.

Вамболь, С. О. Вдосконалення методу оцінювання екологічного стану території, прилеглої до місця зберігання відходів, на основі критерію екологічного резерву [Текст] / С. О. Вамболь, В. Ю. Колосков // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси – 2016. – № 49 (1221). – С. 101–105.

Прогнозування рівня безпеки несанкціонованого сміттєзвалища з використанням імітаційного моделювання [Текст] / С. О. Вамболь, В. В. Вамболь, В. Ю. Колосков, Ю. Ф. Деркач // Екологічна безпека. – 2016. – № 2/2016 (22). – С. 51–58.

Водна рамкова директива ЄС 2000/60/EC. Основні терміни та їх визначення [Текст] / Європейський парламент та Рада Європейського Союзу. – Київ, 2006. – 240 с. Режим доступу: http://dbuwr.com.ua/docs/Waterdirect.pdf

Зеркалов, Д. В. Екологічна безпека та охорона довкілля [Електронний ресурс]: монографія / Д. В. Зеркалов. – Київ: Основа, 2012. – 514 c. – Режим доступу: http://zerkalov.kiev.ua/sites/default/files/ebod-mz.pdf

Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия [Електронний ресурс]. – 1992. – Режим доступа: https://www.ecolur.org/files/uploads/pdf/metodika.pdf

Leung, W. Disparate perceptions about uncertainty consideration and disclosure practices in environmental assessment and opportunities for improvement [Text] / W. Leung, B. F. Noble, J. A. G. Jaeger, J. A. E. Gunn / Environmental Impact Assessment Review. – 2016. – No. 57. – P. 89–100. doi: 10.1016/j.eiar.2015.11.001

Living Planet Report 2006 [Electronic resource]. – 2006. – Available at: http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report_timeline/lpr_2006/

Ji, C. Comparative analysis of methods for integrating various environmental impacts as a single index in life cycle assessment [Text] / C. Ji, T. Hong // Environmental Impact Assessment Review. – 2016. – Vol. 57. – P. 123–133. doi: 10.1016/j.eiar.2015.11.013

Aydi, A. Minimization of environmental risk of landfill site using fuzzy logic, analytical hierarchy process, and weighted linear combination methodology in a geographic information system environment [Text] / A. Aydi, M. Zairi, H. B. Dhia // Environmental Earth Sciences. – 2013. – Vol. 68, Issue 5. – P. 1375–1389. doi: 10.1007/s12665-012-1836-3

Мониторинг окружающей среды: руководство по применению экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и центральной Азии [Электронный ресурс] / Европейская экономическая комиссия. – 2007. – 108 с. – Режим доступа: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/Belgrade/CRP1.Indicators.Ru.MK.pdf

Одум, Ю. Экология [Текст] / Ю. Одум. – Т. 1. – Москва: Мир, 1986. – 328 с.Copyright (c) 2017 Володимир Юрійович Колосков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)