Умови ефективного забезпечення параметрів надійності і ресурсу сгинального штампів

Александр Владимирович Мельничук, Владимир Сергеевич Гришин, Елена Петровна Морозенко, Юрий Николаевич Трунов

Анотація


На базі аналізу загальних підходів прогнозування, процесів критичного зносу поверхневих шарів навантажених деталей з урахуванням особливостей їх експлуатації, показана потреба проведення попередньо-підготовчих досліджень перед проектуванням, виготовленням, експлуатацією, ремонтом і утилізацією. З цією метою проведено розподіл поверхонь матриці на функціональні елементи за рівнями глибини технології виготовлення. Виявлено закономірності, які в значній мірі визначають вибір виду і можливого варіанту технологічного впливу на всіх рівнях розподілу, для кожного елемента відповідно до його функціонального призначення. 


Ключові слова


штампи згинальні; формотворчі деталі; знос; функціональні елементи; прогнозування; ресурс.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Dolmatov, A. I., Boguslaev, A. V. (2000). Povyshenie zhiznennogo tsikla osnastki na osnove zashchitnyh tekhnologiy. Zaporozh'e: OAO «Motor-Sich», 296.

Paley, M. M. (1981). Tekhnologiya proizvodstva prisposobleniy pressform i shtampov. Moscow: Mashinostroenie, 344.

Melnychuk, A., Hryshyn, V., Morozenko, E. (2016). Rozrobka matematychnoi modeli otsinky zon krytychnykh vnutrishnikh napruzhen v formotvorchykh detaliakh shynalnoho shtampa. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriya: Mekhaniko-tekhnolohichni systemy ta kompleksy, 50 (1222), 133–136. Available at: http://mtsc.khpi.edu.ua/article/view/99936/95110

Aleksandrov, I., Pryvarnykov, A. (2015). The effect of friction on the stamp’s flat sole coming off the sole base. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (7 (76)), 53–56. doi: 10.15587/1729-4061.2015.47782

Tkachuk, N. N., Tkachuk, A. N. (2010). To the question on contact interaction of the flat stamp with semispace. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (9 (45)), 50–53. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2895/2698

Ramezani, M., Ripin, Z. M. (2012). Forming of shallow parts using rubber tools. Rubber-Pad Forming Processes, 65–102. doi: 10.1533/9780857095497.65

Melnychuk, O. V., Hryshyn, V. S. (2016). Vyiavlennia zon krytychnykh napruh u tekhnolohichnomu osnashchenni. Mashynobuduvannia ochyma molodykh: prohresyvni idei – nauka – vyrobnytstvo, 44–46.

Kukhar, V., Burko, V., Prysiazhnyi, A., Balalayeva, E., Nyhnibeda, M. (2016). Development of alternative technology of dual forming of profiled workpiece obtained by buckling. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (7 (81)), 53–61. doi: 10.15587/1729-4061.2016.72063

Tytyuk, V. (2015). Effect of electromechanical equipment wear on startup process indicators. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (2 (78)), 23–30. doi: 10.15587/1729-4061.2015.55924

Alyamovskiy, A. A., Sobachkin, A. A., Odintsov, E. V., Haritonovich, A. E., Ponomarev, N. B. (2005). Solid Works. Komp'yuternoe modelirovanie v inzhenernoy praktike. Sankt-Peterburg: BHV – Peterburg, 800.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Долматов, А. И. Повышение жизненного цикла оснастки на основе защитных технологий [Текст] / А. И. Долматов, А. В. Богуслаев. – Запорожье: ОАО «Мотор-Сич», 2000. – 296 с.

Палей, М. М. Технология производства приспособлений прессформ и штампов [Текст] / М. М. Палей. – М.: Машиностроение, 1981. – 344 с.

Мельничук, А. Розробка математичної моделі оцінки зон критичних внутрішніх напружень в формотворчих деталях сгинального штампа [Текст] / А. Мельничук, В. Гришин, Е. Морозенко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2016. – № 50 (1222). – С. 133–136. – Режим доступу: http://mtsc.khpi.edu.ua/article/view/99936/95110

Александров, І. Вплив тертя на відставання пружної основи від штампа з плоскою підошвою [Текст] / І. Александров, А. Приварников // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – T. 4, № 7 (76). – С. 53–56. doi: 10.15587/1729-4061.2015.47782 

Ткачук, Н. Н. К вопросу о контактном взаимодействии плоского штампа с полупространством [Текст] / Н. Н. Ткачук, А. Н. Ткачук // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – Т. 3, № 9 (45). – С. 50–53. – Режим доступа: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2895/2698

Ramezani, M. Forming of shallow parts using rubber tools [Text] / M. Ramezani, Z. M. Ripin // Rubber-Pad Forming Processes. – 2012. – P. 65–102. doi: 10.1533/9780857095497.65 

Мельничук, О. В. Виявлення зон критичних напруг у технологічному оснащенні [Текст]: матер. Шістнадцятої міжнар. молодіжної науково-технічної конф. / О. В. Мельничук, В. С. Гришин // Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво. – 2016. – С. 44–46.

Kukhar, V. Development of alternative technology of dual forming of profiled workpiece obtained by buckling [Text] / V. Kukhar, V. Burko, A. Prysiazhnyi, E. Balalayeva, M. Nyhnibeda // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 3, Issue 7 (81). – P. 53–61. doi: 10.15587/1729-4061.2016.72063 

Тытюк, В. Влияние износа электромеханического оборудования на показатели процесса запуска [Текст] / В. Тытюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – T. 6, № 2 (78). – С. 23–30. doi: 10.15587/1729-4061.2015.55924 

Алямовский, А. А. Solid Works. Компьютерное моделирование в инженерной практике [Текст] / А. А. Алямовский, А. А. Собачкин, Е. В. Одинцов, А. Е. Харитонович, Н. Б. Пономарев. – СПб.: БХВ – Петербург, 2005. – 800 с. Copyright (c) 2017 Александр Владимирович Мельничук, Владимир Сергеевич Гришин, Елена Петровна Морозенко, Юрий Николаевич Трунов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)