Логістичні ризики етапів життєвого циклу товарів віртуального виробничого підприємства

Анастасия Владимировна Бессмертная, Игорь Владимирович Шостак, Андрей Павлович Собчак, Ольга Игоревна Попова

Анотація


У даній статті розглянуті мета і характерні особливості функціонування віртуального виробничого підприємства, виділені переваги та недоліки виробничого підприємства віртуальної форми функціонування. Проведено аналіз етапів життєвого циклу продукції, інформаційні потоки на вході і виході кожного з етапів, а також ідентифіковані ризики, що виникають на етапах життєвого циклу продукції віртуального виробничого підприємства, на віртуальному підприємстві. Побудована діаграма у вигляді декомпозиції життєвого циклу продукції віртуального виробничого підприємства, що дозволяє розділити життєвий цикл на компоненти за рівнями, що спрощує процес идентифицирования логістичних ризиків. Визначено фактори, які піддаються найбільшому ризику на віртуальному підприємствах з метою їх мінімізації. Визначено, що для ідентифікації логістичних ризиків важливою ланкою є побудова логістичної середовища причому логічний висновок в розподіленої системі може розглядатися з позиції еквівалентної системи на підставі вже певною семантики, або введенням семантичної функції розподіленого вводу


Ключові слова


віртуальне підприємство; класичне підприємство; логістичні ризики; логістична середа; життєвий цикл продукції

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kataev, A. V. (2009). Virtual'nye biznes-organizatsii. Sankt-Peterburg: Izd-vo Politekhnicheskogo universiteta, 120. Available at: http://bizlog.ru/lib/b9/2_1.htm

Titov, V. I. Proizvodstvennoe predpriyatie. Portal Delovoy mir. Available at: https://delovoymir.biz/ru/articles/view/?did=10087

Zhiznennyy tsikl izdeliya. Available at: http://www.studfiles.ru/preview/2030221/page:6/

Marketing. Available at: http://www.grandars.ru/student/marketing/marketing.html

Ivanov, A. A., Bocharov, S. A., Oleynikov, S. Ya. (2006). Osnovy biznesa. Moscow: MESI.

Turusin, Yu. D., Lyapina, S. Yu., Shalamova, N. G. (2003). Strategicheskiy menedzhment. Moscow.

Hohlov, N. V. (2001). Upravlenie riskom. Moscow: YUNITI-DANA, 239.

Treitiak, V. V. (2015). Development of technology for consolidation and synchronization of data of industrial-purpose integrated automated systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (2 (78)), 17–22. doi: 10.15587/1729-4061.2015.55923

Pavlenko, P. M., Zaritskyi, O. V., Khlevnyi, A. O. (2015). Information technology for performance management of industrial production. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (2 (73)), 24–30. doi: 10.15587/1729-4061.2015.36070

Sobchak, A. P., Shostak, I. V., Pavlenko, V. N., Popova, O. I. (2016). Informatsionnaya tekhnologiya avtomatizatsii tekhnologicheskoy podgotovki virtual'nogo proizvodstva predpriyatiya. Systemy upravlinnia, navihatsii ta zviazku, 3 (39), 118–125.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Катаев, А. В. Виртуальные бизнес-организации [Текст] / А. В. Катаев. – СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2009. – 120 с. – Режим доступа: http://bizlog.ru/lib/b9/2_1.htm

Титов, В. И. Производственное предприятие [Электронный ресурс] / В. И. Титов // Портал Деловой мир. – Режим доступа: https://delovoymir.biz/ru/articles/view/?did=10087

Жизненный цикл изделия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/2030221/page:6/

Маркетинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grandars.ru/student/marketing/marketing.html

Иванов, А. А. Основы бизнеса [Текст] / А. А. Иванов, С. А. Бочаров, С. Я. Олейников. – М.: МЭСИ, 2006.

Турусин, Ю. Д. Стратегический менеджмент [Текст] / Ю. Д. Турусин, С. Ю. Ляпина, Н. Г. Шаламова. – М., 2003.

Хохлов, Н. В. Управление риском [Текст]: учеб. пос. / Н. В. Хохлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с.

Трейтяк, В. В. Розробка технології консолідації та синхронізації даних інтегрованих автоматизованих систем виробничого призначення [Текст] / В. В. Трейтяк // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – Т. 6, № 2 (78). – С. 17–22. doi: 10.15587/1729-4061.2015.55923 

Павленко, П. Н. Інформаційна технологія управління ефективністю промислового виробництва [Текст] / П. М. Павленко, О. В. Заріцький, А. О. Хлевний // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – Т. 1, № 2 (73). – С. 24–30. doi: 10.15587/1729-4061.2015.36070 

Собчак, А. П. Информационная технология автоматизации технологической подготовки виртуального производства предприятия [Текст] / А. П. Собчак, И. В. Шостак, В. Н. Павленко, О. И. Попова // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2016. – № 3 (39). – С. 118–125.Copyright (c) 2017 Анастасия Владимировна Бессмертная, Игорь Владимирович Шостак, Андрей Павлович Собчак, Ольга Игоревна Попова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)