Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 36 (2015) Критерій формування збирально-транспортного комплексу з урахуванням сучасних економічних умов агропромислової галузі України Анотація   PDF
Дмитро Олександрович Музильов, Наталія Георгіївна Бережна, Олеся Валеріївна Кутья
 
Том 60 (2014) Лінеаризація зворотними зв’язками рівнянь динаміки узагальненого електромеханічного об’єкта з диференційними рівняням спостережуваності Анотація   PDF (Русский)
Р. С. Волянський, А. В. Садовой
 
Том 20 (2017) Лабораторія сенсорного аналізу як сучасний інструмент в технології вина Анотація   PDF (Русский)
Элдар Жораевич Иукуридзе, Оксана Борисовна Ткаченко, Сергій Вікторович Кисельов
 
Том 33 (2017) Логістичні ризики етапів життєвого циклу товарів віртуального виробничого підприємства Анотація   PDF (Русский)
Анастасия Владимировна Бессмертная, Игорь Владимирович Шостак, Андрей Павлович Собчак, Ольга Игоревна Попова
 
Том 17 (2016) Магнітно-реагентна технологія очищення води та установка для її реалізації Анотація   PDF
Микола Васильвич Бернацький
 
Том 36 (2015) Малеїнізації олеїнової кислоти в м'яких умовах Анотація   PDF (Русский)
Джасим Амир Т. Ал-Хаддад, Екатерина Валерьевна Киселёва-Логинова, Евгений Вадимович Попов
 
Том 50 (2016) Математичні моделі гістерезису Анотація   PDF
Миколайович Микола Лутчин
 
Том 19 (2017) Математичні моделі для визначення площі контактів робочих електродів технічної системи оперативного моніторингу варіабельності агробіологічного стану грунтового середовища сільськогосподарських угідь Анотація   PDF
Олександр Олександрович Броварець
 
Том 52 (2015) Математичні моделі збагачення для автоматизованих систем управління якістю дешламації магнетиту Анотація   PDF (Русский)
Виктор Олегович Мищенко, Виктор Исаакович Олевский, Юлия Борисовна Олевская
 
Том 60 (2014) Математичні моделі оптимізації параметрів дії лазерного променя на багатошарові біосистеми Анотація   PDF
Д. А. Левкін
 
Том 33 (2017) Математична модель визначення координат дефектів як джерел акустичної емісії Анотація   PDF (Русский)
Сергей Васильевич Савченко
 
Том 11 (2015) Математична модель граматично-доповненої онтології Анотація   PDF
О. В. Лозинська, М. В. Давидов
 
Том 49 (2016) Математична модель первинного перетворювача кутових переміщень з кільцевим п’єзоелектричним хвилеводом поверхневих акустичних хвиль Анотація   PDF
Микола Федорович Жовнір
 
Том 7 (2016) Математична модель первинного перетворювача лінійних переміщень з рухомим приймачем поверхневих акустичних хвиль Анотація   PDF
Микола Федорович Жовнір
 
Том 17 (2016) Математична модель розподілу пилових викидів комбікормових заводів Анотація   PDF
Валентина Іванівна Урсулова
 
Том 49 (2016) Математична модель теплообміну у середовищі Matlab для апарату штучного кровообігу в кардіології Анотація   PDF (English)
Vitaliy Kotovskyi, Vladyslav Shlykov, Valentyna Danilova
 
Том 60 (2014) Математичне моделювання масоперенесення гексану в порах силікагелю Анотація   PDF
О. К. Нестеренко, Т. В. Бойко, Ю. О. Безносик
 
Том 52 (2015) Математичне моделювання слідкуючого приводу Анотація   PDF (Русский)
Татьяна Яковлевна Таванюк
 
Том 20 (2017) Математичне моделювання та оптимізація параметрів дії лазерного променя на багатошарові біоматеріали Анотація   PDF (Русский)
Юрий Евгеньевич Мегель, Валерий Петрович Путятин, Дмитрий Артурович Левкин, Артур Владимирович Левкин
 
Том 7 (2016) Метод багатокритеріально-варіаційної оптимізації озонометричних вимірювань в прибережних зо-нах Анотація   PDF (Русский)
Хикмет Гамид Асадов, Шана Низами Зейналова
 
Том 19 (2017) Метод виявлення явища помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів Анотація   PDF
Лідія Ігорівна Фешанич, Андрій Петрович Олійник
 
Том 49 (2016) Метод зменшення числа термів при реалізації схеми суміщеного мікропрограмного автомата в базисі CPLD Анотація   PDF (Русский)
А. А. Баркалов, Л. А. Титаренко, И. Я. Зеленева, С. С. Грушко
 
Том 20 (2017) Метод контролю зварних з’єднань балістичних сталей за допомогою акустичної емісії Анотація   PDF (Русский)
Сергей Васильевич Савченко, Григорий Семенович Тимчик
 
Том 7 (2016) Метод оцінки відхилень результатів виконання судном рейсу під впливом факторів ризику Анотація   PDF (Русский)
Светлана Петровна Онищенко, Ольга Дмитриевна Вишневская
 
Том 49 (2015) Метод підвищення достовірності розпізнавання мовних команд у складних акустичних умовах Анотація   PDF (Русский)
Александр Анатольевич Штепа, Александр Юрьевич Колларов
 
201 - 225 з 474 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>