Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 49 (2015) Комп’ютерне моделювання коливань дзвону Анотація   PDF
Олександр Володимирович Авдєєв, Віталій Пантелєйович Заєць, Cвітлана Геннадіївна Котенко
 
Том 36 (2015) Конструкторсько-технологічний аналіз польових гетеротранзисторів високої швидкодії для субмікронних структур ВІС/НВІС Анотація   PDF
Степан Петрович Новосядлий, Сергій Іванович Бойко
 
Том 50 (2016) Контроль геометричних розмірів зондів для атомно-силової мікроскопії інформаційно-вимірювальною системою Анотація   PDF
Максим Олександрович Маркін, Ольга Миколаївна Маркіна, Сергій Миколайович Кущовий, Катерина Олександрівна Бутенко
 
Том 50 (2016) Контроль температурних режимів та охолодження тягових двигунів електротехнічних комплексів в процесі експлуатації Анотація   PDF
Андрій Вікторович Некрасов, Вікторія Олегівна Чорна, Євгеній Михайлович Кас'янов
 
Том 49 (2015) Концептуальна модель синтезу системи офісів з управління програмами Анотація   PDF
Юрій Антонович Петренко
 
Том 36 (2015) Критерій формування збирально-транспортного комплексу з урахуванням сучасних економічних умов агропромислової галузі України Анотація   PDF
Дмитро Олександрович Музильов, Наталія Георгіївна Бережна, Олеся Валеріївна Кутья
 
Том 60 (2014) Лінеаризація зворотними зв’язками рівнянь динаміки узагальненого електромеханічного об’єкта з диференційними рівняням спостережуваності Анотація   PDF (Русский)
Р. С. Волянський, А. В. Садовой
 
Том 20 (2017) Лабораторія сенсорного аналізу як сучасний інструмент в технології вина Анотація   PDF (Русский)
Элдар Жораевич Иукуридзе, Оксана Борисовна Ткаченко, Сергій Вікторович Кисельов
 
Том 17 (2016) Магнітно-реагентна технологія очищення води та установка для її реалізації Анотація   PDF
Микола Васильвич Бернацький
 
Том 36 (2015) Малеїнізації олеїнової кислоти в м'яких умовах Анотація   PDF (Русский)
Джасим Амир Т. Ал-Хаддад, Екатерина Валерьевна Киселёва-Логинова, Евгений Вадимович Попов
 
Том 50 (2016) Математичні моделі гістерезису Анотація   PDF
Миколайович Микола Лутчин
 
Том 19 (2017) Математичні моделі для визначення площі контактів робочих електродів технічної системи оперативного моніторингу варіабельності агробіологічного стану грунтового середовища сільськогосподарських угідь Анотація   PDF
Олександр Олександрович Броварець
 
Том 52 (2015) Математичні моделі збагачення для автоматизованих систем управління якістю дешламації магнетиту Анотація   PDF (Русский)
Виктор Олегович Мищенко, Виктор Исаакович Олевский, Юлия Борисовна Олевская
 
Том 60 (2014) Математичні моделі оптимізації параметрів дії лазерного променя на багатошарові біосистеми Анотація   PDF
Д. А. Левкін
 
Том 11 (2015) Математична модель граматично-доповненої онтології Анотація   PDF
О. В. Лозинська, М. В. Давидов
 
Том 49 (2016) Математична модель первинного перетворювача кутових переміщень з кільцевим п’єзоелектричним хвилеводом поверхневих акустичних хвиль Анотація   PDF
Микола Федорович Жовнір
 
Том 7 (2016) Математична модель первинного перетворювача лінійних переміщень з рухомим приймачем поверхневих акустичних хвиль Анотація   PDF
Микола Федорович Жовнір
 
Том 17 (2016) Математична модель розподілу пилових викидів комбікормових заводів Анотація   PDF
Валентина Іванівна Урсулова
 
Том 49 (2016) Математична модель теплообміну у середовищі Matlab для апарату штучного кровообігу в кардіології Анотація   PDF (English)
Vitaliy Kotovskyi, Vladyslav Shlykov, Valentyna Danilova
 
Том 60 (2014) Математичне моделювання масоперенесення гексану в порах силікагелю Анотація   PDF
О. К. Нестеренко, Т. В. Бойко, Ю. О. Безносик
 
Том 52 (2015) Математичне моделювання слідкуючого приводу Анотація   PDF (Русский)
Татьяна Яковлевна Таванюк
 
Том 20 (2017) Математичне моделювання та оптимізація параметрів дії лазерного променя на багатошарові біоматеріали Анотація   PDF (Русский)
Юрий Евгеньевич Мегель, Валерий Петрович Путятин, Дмитрий Артурович Левкин, Артур Владимирович Левкин
 
Том 7 (2016) Метод багатокритеріально-варіаційної оптимізації озонометричних вимірювань в прибережних зо-нах Анотація   PDF (Русский)
Хикмет Гамид Асадов, Шана Низами Зейналова
 
Том 19 (2017) Метод виявлення явища помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів Анотація   PDF
Лідія Ігорівна Фешанич, Андрій Петрович Олійник
 
Том 49 (2016) Метод зменшення числа термів при реалізації схеми суміщеного мікропрограмного автомата в базисі CPLD Анотація   PDF (Русский)
А. А. Баркалов, Л. А. Титаренко, И. Я. Зеленева, С. С. Грушко
 
176 - 200 з 425 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>