Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 60 (2014) Визначення технічного стану елегазових високовольтних вимикачів в умовах експлуатації Анотація   PDF
В. М. Кутін, О. Є. Рубаненко, С. В. Мисенко
 
Том 21 (2015) Визначення факторів, які впливають на вибір пасажирами виду приміського транспорту Анотація   PDF
Т. М. Григорова, Ю. О. Давідіч, В. К. Доля
 
Том 4 (2016) Використання інтерфейсу онтологій у експертних системах туроператорів Анотація   PDF
І. В. Бригар, К. Є. Золотько
 
Том 52 (2015) Використання в якості робочого інструменту валкові калібри при обробці сферичних деталей Анотація   PDF (Русский)
Григорий Леонидович Мелконов
 
Том 52 (2015) Використання високочастотних гідродинамічних коливань для одержання водно-етанольних сумішей Анотація   PDF
Юлія Олександрівна Шурчкова, Ірина Олександрівна Дубовкіна
 
Том 22 (2015) Використання методу шумів та online діагностики для вдосконалення метрологічного забезпечення на техногенно небезпечних об'єктах Анотація   PDF
Олександр Васильович Полярус, Олександр Андрійович Коваль, Олександрович Андрій Коваль
 
Том 60 (2014) Використання можливостей VBA для зменшення трудомісткості створення програм Анотація   PDF (Русский)
И. А. Казак
 
Том 11 (2015) Використання тестуючих програм «дослідження дії основних екологічних законів» та інформаційно-навчальна програма з екологічної безпеки в навчальному процесі Анотація   PDF (Русский)
Н. Л. Березуцкая, И. И. Хондак
 
Том 52 (2015) Виплавка титанових сплавів (огляд) Анотація   PDF (Русский)
Иван Федорович Червоный, Елизавета Арсеньевна Голобородько, Владлена Игоревна Мамотенко
 
Том 50 (2016) Вирішення проблем прийняття рішень в умовах невизначеності за допомогою дерева рішень Анотація   PDF
Олег Євгенович Іларіонов, Петро Миколайович Сорока
 
Том 19 (2017) Виробничий травматизм: актуальні аспекти та методи аналізу причин Анотація   PDF
Тамара Юріївна Єрічева
 
Том 16 (2017) Виявлення отруйних домішок в етанолі методом поверхневого плазмонного резонансу Анотація   PDF
Д. Г. РАДОВ, В. П. МАСЛОВ, Г. В. ДОРОЖИНСЬКИЙ
 
Том 19 (2017) Виявлення теплових неоднорідностей для послідовності зображень у відео термограм Анотація   PDF (Русский)
Виталий Борисович Максименко, Владислав Валентинович Шлыков, Валентина Анатольевна Данилова
 
Том 21 (2015) Вплив добавок суперпластифікаторів і прискорювачів твердіння на кінетику набору міцності цементним каменем Анотація   PDF
А. А. Плугін, О. В. Романенко, О. А. Калінін, О. А. Плугін, О. В. Афанасьєв
 
Том 16 (2017) Вплив зовнішнього електромагнітного поля на обмінні процеси в плодах фруктів Анотація   PDF (Русский)
И. И. БОРОДАЙ
 
Том 20 (2017) Вплив на навколишнє природне середовище (НПС) бурових робіт та відходів буріння нафтогазових свердловин Анотація   PDF
Надія Іванівна Рикусова
 
Том 49 (2016) Вплив переробних підприємств на якість природного середовища регіону Анотація   PDF
Оксана В’ячеславівна Єгорова
 
Том 4 (2016) Вплив пористості оксидованих порошкових матеріалів на основі заліза на їх триботехнічні характеристики Анотація   PDF (Русский)
А. А. Джафарова, Р. А. Иманова
 
Том 11 (2015) Вплив представлення інформації про ризики на безпеку процесу праці Анотація   PDF (Русский)
В. В. Березуцкий, Н. Л. Березуцкая
 
Том 4 (2016) Вплив рівня освітлення на вихідні параметри сонячних елементів на основі CdS / CdTe/ Анотація   PDF (Русский)
Н. В. Дейнеко
 
Том 4 (2016) Вплив складу і умов осадження на структуру та властивості вакуумних композитів на основі міді, зміцнених оксидом алюмінію Анотація   PDF (Русский)
Е. В. Зозуля, А. С. Терлецкий, А. Г. Меньшиков, В. В. Субботина, Т. В. Протасенко
 
Том 22 (2015) Вплив твердих включень та технологічної обробки на фізико-механічні властивості матеріалів на основі пористої бронзи Анотація   PDF (Русский)
Мукафат Гейбат оглы Аскеров
 
Том 60 (2014) Вплив тиску робочої атмосфери на формування вакуумно-дугових покриттів ZrN та (Zr-Ti-Ta-Hf-V-Nb)N Анотація   PDF
Олег Валентинович Соболь, А. О. Андреєв, І. В. Сердюк, В. Ф. Горбань, Н. В. Пінчук, А. О. Мейлехов, Є. О. Дума, Д. М. Бабец
 
Том 49 (2016) Вплив характеристик системи «людина–машина» на ефективність виконання вогневих завдань працівниками сил безпеки Анотація   PDF
Олександр Іванович Біленко, Катерина Володимирівна Першина
 
Том 49 (2015) Вплив швидкості охолодження на структуру інструментальних сталей Анотація   PDF
Юрій Олександрович Градиський, Олексій Вікторович Карпусенко, Олександр Григорович Янчик
 
76 - 100 з 425 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>